Hendrick Bulck1

M, #10565, ° 1584
     Hendrick Bulck was geboren in 1584.1 Hij trouwde met Fenne Lubberts , dochter van Lubbert Herms ten Bruggencate en Stine Dunckermans.1

Meer informatie:
     Het lijkt logisch dat er een relatie is tussen Stijnken Bulck en Hendrick Bulck, behalve that Hendrik getrouwd is met de dochter van Stynken's zwager; maar meer research is nodig.
     Lambert Kuiper en Hendrick Bulck waren in 1641 mombers voor de onmondige kinderen van zaliger Herman Lubbers, verwekt bij Fenne.1 Hendrick Bulck was de zwager van Herman Lubbers, want Hendrick's vrouw was een zus van Hermen Lubberts.1

Bronvermelding(en)

  1. [S199] Jan, Geert, Wolter en Stiene ten Bruggencate v. Johan, Trijne en Grietje Harms, Toegang 214, Inv. #2977, Historisch Centrum Overijssel.