Ik begon aan dit project, omdat mijn vader voor 75% een ten Bruggencate is. Aangezien ze voor meer dan 300 jaar in Almelo woonden, was het doorploegen van de doop- en trouwboeken niet zo moeilijk. En voor mijn gevoel, konden er toch niet zoveel zijn. Na al deze jaren heb ik zo'n 1100 ten Bruggencate's (met diverse spellingen) die bewezen zijn als afstammelingen van de eerste Harmen ten Bruggencate, en nog zo'n 180 (vnl. hedendaagse) die nog niet aan de stamboom vastzitten.

Deze webpage bevat alle afstammelingen, behalve personen geboren na 1925, en/of overleden na 2000. Personen van wie niets meer bekend is dan een doop/geboorte datum en overlijdens datum, worden wel vermeld, maar hebben geen eigen pagina, en komen niet in de index voor. Van niet vermelde peronen kan meer informatie op aanvraag beschibaar zijn, of voor mensen in Almelo probeer de Almelo database.

Aangezien de ten Bruggencate's over de hele wereld uitwaaiden, geeft een vlaggetje in de index aan waar ze zitten, tenminste voor de voornaamste landen. Nederland is niet aangegeven met een vlaggetje.

Wat algemene informatie