Stine Dunckermans1

V, #10263, ° z 1570, +. n 1648

Familie

Lubbert Herms ten Bruggencate ° c 1555, +. ts 1645 - 1648
Kinderen
     Stine Dunckermans (1) trouwde met Adolf Dunkerman.2 Zij (2) trouwde met Lubbert Herms ten Bruggencate , zoon van Harmen ten Bruggencate en Fenne, v 1590.1,3 Zij overleed n 1648 in Almelo want zij vernietigd het eerste koopcontract op de Weidekamp.1,2

Meer informatie:
Stine Dunckermans had 2 kinderen uit haar 1e huwelijk.2
     Lubbert Herms ten Bruggencate en Stine zijn huisvrouw hebben aan Fenne Lubberts en Hendrick Bulck een bruidschat verstrekt van 200 goud gld van 28 stuivers het stuk.4

Naam varianten: Stine.1

Bronvermelding(en)

  1. [S199] Jan, Geert, Wolter en Stiene ten Bruggencate v. Johan, Trijne en Grietje Harms, Toegang 214, Inv. #2977, Historisch Centrum Overijssel.
  2. [S194] L. J. Malherbe, Papers. Stichting Museum voor Heemkunde.
  3. [S53] A. Bicker Caarten, Microfiche, Fiche 1724: 58-59. Het geslacht ten Bruggencate. Centraal Bureau voor Genealogy.
  4. [S53] A. Bicker Caarten, Microfiche, Fiche 1724: 38. Het geslacht ten Bruggencate. Centraal Bureau voor Genealogy.
  5. [S136] SA, 39: Inv. #22. Transportacte, 22 Sep 1634. Toegang 39.