Lambert Kuiper1

M, #10564, ° 1586
     Lambert Kuiper was geboren in 1586.1 Hij trouwde met Jenne Lubberts , dochter van Lubbert Herms ten Bruggencate en Stine Dunckermans.1

Meer informatie:
     Lambert Kuiper en Hendrick Bulck waren in 1641 mombers voor de onmondige kinderen van zaliger Herman Lubbers, verwekt bij Fenne.1

Naam varianten: Lambert Hendriks Kuiper (in Dossier Malherbe.)2 Lambert Kuiper was de zwager van Herman Lubbers, want Lambert's vrouw was een zus van Herman Lubberts.1

Bronvermelding(en)

  1. [S199] Jan, Geert, Wolter en Stiene ten Bruggencate v. Johan, Trijne en Grietje Harms, Toegang 214, Inv. #2977, Historisch Centrum Overijssel.
  2. [S194] L. J. Malherbe, Papers. Stichting Museum voor Heemkunde.