Welkom bij de familie

Deze paginas zijn gewijd aan de voorouders van mijn kleinkinderen. Wij kwamen naar de VS van verschillende landen en op verschillene tijden, van Plymouth en Nieuw Amsterdam in de 1600's tot het midden van de 20e eeuw.

Alle directe voorouders worden op deze pagina's vermeld, maar alleen die broers en zussen voor wie interessante informatie beschikbaar is. Mensen geboren na 1900 of overleden na 2000 hebben ook geen eigen pagina. Voor de mensen zonder eigen pagina, is vaak meer informatie beschikbaar op verzoek. Voor mensen van Almelo, probeer ook de Almelo database. Voor ten Bruggencate's zie ook ten Bruggencate site

 

Opmerkingen over het gebruik van deze bladzijden

Directe voorouders hebben een groen icoontje, hun afstammelingen een geel icoontje.
voor John Seidler
voor Betty Tiffany
voor Frits Broekman
voor Trude Koch
voor Joseph Edelman
voor Doris Richstein
               voor Barend Gast zoon van
 Arnold Gast en
Hendrika ten Bruggencate
voor Geertje de Haan

De volgende icoontjes staan achter de naam op de individuele paginas:
Een of twee vlaggetjes voor geboorteland en land van immigratie.
Vanwege mijn interest in de ten Bruggencate's geeft aan dat iemand een afstammeling is van de eerste Harmen ten Bruggencate.

Het nummer bovenaan de pagina is het persoonsnummer in mijn database.