Geertruit Ernst1

V, #4055, ° z 1730
     Geertruit was bij haar huwelijk van Almelo.1 Zij trouwde (NH) met Hermannus ten Bruggencate , zoon van Gerrit ten Bruggencate en Berendje ten Bruggencate, op 11 feb 1767 te Almelo1 (otr. 24 jan 1767, Almelo.)1

Meer informatie: Haar vader was Jan Ernst. Hij was zilversmit, en overleden voor 1767.1
Geertruit Ernst en Hermannus ten Bruggencate maakten op 20 dec 1775 een testament op. Hij benoemde zijn zoons Gerrit, Berent en Abraham, en dochters Geesken, Kornelia, Hendrika en Clasina als erfgenamen; zij haar nichtje Aeltje de Ruyter, vrouw van Jannes ten Oever. Geertruit krijgt alleen het recht om in de voorkamer te blijven wonen voor de rest van haar leven, zonder huur te betalen.2 Zij presenteerde het testament van Hermannus ten Bruggencate voor opening.2 Zij mag haar hele leven in de voorkamer blijven wonen, met vrije doorgang door het huis, zonder daarvoor enige huur te betalen.3
Geertruit Ernst was in 1795 spinster.4

Zij word vermeld in de volgende volkstellingen:
31 okt 1795 Stad Almelo volkstelling: Gezin van Geertruij Ernst (2e vierendeel). Gezin bestaat uit 1 persoon. Geertruij is spinster.4

Gerechtszaken:
17 maart 1778, Heerlijkheid Almelo.
Geertruit Ernst en de erfgenamen van Hermannus ten Bruggencate, Geesken ten Bruggenkate, Gerrit ten Bruggenkate, Kornelia ten Bruggencate, Hendrika ten Bruggencate, Berent ten Bruggencate en Clasina ten Bruggencate, verkopen bij openbare verkoop een hof in de Heerlijkheid aan Hendrik Bavink Hzn.5

3 nov 1778, Stadsgericht Almelo.
Geertruit Ernst, wed. van Harmannus ten Bruggenkate, en Geesken ten Bruggenkate, wed. van Jan Troost, beide met hun momber Barent ten Bruggenkate Harmannus zn. Voorts Jan Vikkers, wedn van Cornelia ten Bruggenkate, Berent ten Bruggencate en zijn huisvrouw Gerridina Schomaker, Abraham Wanschers en zijn huisvrouw Hendrika ten Bruggencate, Lambert Vissebokse en zijn huisvrouw Clasina ten Bruggencate, alsmede Hendrik Guikink en Derk Overbeek, momberen over het minderjarige kind van Hermannus ten Bruggencate en Jenneken Guikink, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Harmannus ten Bruggenkate transporteren een huis, door de kopers bewoond, tussen het huis van Tobias van Lochem en dat van Dr. Heilbron aan Gerrit ten Bruggenkate en zijn huisvrouw Geertrui ter Braake.3

3 nov 1778, Landgericht Almelo.
Geertruit Ernst, weduwe van wijlen Hermannus ten Bruggencate, met Gerrit ten Bruggenkate als momber, voorts Gerrit ten Bruggenkate en desselfs huijsvrouw Geertrui ter Braake, Geesken ten Bruggenkate, weduwe van Jan Troost, geadsisteerd met Jan Vikkers als momber, Jan Vikkers, weduwnaar van Cornelia ten Bruggenkate, Berent ten Bruggencate en desselfs huijsvrouw Gerridina Schoenmaker, Abram Wanschers en desselfs huijsvrouw Hendrika ten Bruggencate, Lambert Visseboxe en desselfs huijsvrouw Clasina ten Bruggencate, allen maritis tutoribus, nog Hendrik Geuijkink en Derk Overbeek, als momberen over het minderjarige kind van wijlen Hermannus ten Bruggenkate, Abraham genaamd, bij wijlen Jenneken Geuijkink in echte verwekt, tezamen kinderen en erfgenamen van wijlen Hermannus ten Bruggencate voornt, transporteert aan Hendrik Bavink Hendrikszn een hof in de Heerlijkheid.6

Bronvermelding(en)

  1. [S10] DTB Almelo (NH), Huwelijken/Marriages : Hermannus ten Bruggencate en Geertruid Ernst, 24 Jan 1767.
  2. [S22] LA: Inv. #2650. Fol. 161-162: Probate, 9 Feb 1778; Fol. 162v-164v: Testament Harmen ten Bruggenkate Gzn, 20 Dec 1775. Inv# 2638 - 2658.
  3. [S23] SA: Inv. #2620. Fol. 557-558: Transportacte, 3 Nov 1778. Toegang 39, Inv. #2618-2625.
  4. [S19] Volkstelling Twente 1795, Twente, 1795. Stad Almelo. 2e vierendeel. Geertruit Ernst.
  5. [S22] LA: Inv. #2641. Openbare Verkoop, 17 Mar 1778. Inv# 2638 - 2658.
  6. [S22] LA: Inv. #2650. Fol. 182v-183: Transportacte, 3 Nov 1778. Inv# 2638 - 2658.