Jan Fikkert1,2

M, #3605, ° z 1736, +. v 1793

Familie 1

Kornelia ten Bruggencate ° 11 feb 1742, +. ts 17 maart 1778 - 3 nov 1778
Kinderen
 • Jannes Fikkert7 ° 21 feb 1768, +. 13 dec 1836
 • Hermannus Fikkert8 ° 1 nov 1769
 • Gerrit Fikkert9 ° 4 dec 1771
 • Aletta Fikkert10 ° 21 sep 1774, +. v 1775
 • Aletta Fikkert11 ° 6 dec 1775

Familie 2

Mina Goossink ° z 1760
Kind
 • Cornelius Fikkert12 ° 10 jan 1788
     Jan was bij zijn huwelijk van Almelo.1 Hij (1) trouwde (NH) met Kornelia ten Bruggencate , dochter van Hermannus ten Bruggencate en Aletta Troost, op 19 mei 1766 te Almelo1 (otr. 19 apr 1766, Almelo.)1 Hij (2) trouwde met Mina Goossink2 (otr. (NH) 8 nov 1786, Almelo. Zij gingen op 2 dec met attestatie naar Ootmarssum.)2 Hij overleed v 1793 want zijn vrouw is weduwe bij 2e huwelijk.3 Zijn vader was Jannes Fikkert. Voor meer informatie zie Almelo database.1

Gerechtszaken:
3 nov 1778, Stadsgericht Almelo.
Geertruit Ernst, wed. van Harmannus ten Bruggenkate, en Geesken ten Bruggenkate, wed. van Jan Troost, beide met hun momber Barent ten Bruggenkate Harmannus zn. Voorts Jan Vikkers, wedn van Cornelia ten Bruggenkate, Berent ten Bruggencate en zijn huisvrouw Gerridina Schomaker, Abraham Wanschers en zijn huisvrouw Hendrika ten Bruggencate, Lambert Vissebokse en zijn huisvrouw Clasina ten Bruggencate, alsmede Hendrik Guikink en Derk Overbeek, momberen over het minderjarige kind van Hermannus ten Bruggencate en Jenneken Guikink, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Harmannus ten Bruggenkate transporteren een huis, door de kopers bewoond, tussen het huis van Tobias van Lochem en dat van Dr. Heilbron aan Gerrit ten Bruggenkate en zijn huisvrouw Geertrui ter Braake.4

3 nov 1778, Landgericht Almelo.
Geertruit Ernst, weduwe van wijlen Hermannus ten Bruggencate, met Gerrit ten Bruggenkate als momber, voorts Gerrit ten Bruggenkate en desselfs huijsvrouw Geertrui ter Braake, Geesken ten Bruggenkate, weduwe van Jan Troost, geadsisteerd met Jan Vikkers als momber, Jan Vikkers, weduwnaar van Cornelia ten Bruggenkate, Berent ten Bruggencate en desselfs huijsvrouw Gerridina Schoenmaker, Abram Wanschers en desselfs huijsvrouw Hendrika ten Bruggencate, Lambert Visseboxe en desselfs huijsvrouw Clasina ten Bruggencate, allen maritis tutoribus, nog Hendrik Geuijkink en Derk Overbeek, als momberen over het minderjarige kind van wijlen Hermannus ten Bruggenkate, Abraham genaamd, bij wijlen Jenneken Geuijkink in echte verwekt, tezamen kinderen en erfgenamen van wijlen Hermannus ten Bruggencate voornt, transporteert aan Hendrik Bavink Hendrikszn een hof in de Heerlijkheid.5


Naam varianten: Jan Vikkers (in een testament.)6

Bronvermelding(en)

 1. [S10] DTB Almelo (NH), Huwelijken/Marriages : Jan Fikkert en Cornelia ten Bruggenkate, 19 Apr 1766.
 2. [S10] DTB Almelo (NH), Huwelijken/Marriages : Jan Fikkert en Mina Goossink, 8 Nov 1786.
 3. [S10] DTB Almelo (NH), Huwelijken/Marriages : Willem Barvede en Hermina Goosen, 4 Jan 1793.
 4. [S23] SA: Inv. #2620. Fol. 557-558: Transportacte, 3 Nov 1778. Toegang 39, Inv. #2618-2625.
 5. [S22] LA: Inv. #2650. Fol. 182v-183: Transportacte, 3 Nov 1778. Inv# 2638 - 2658.
 6. [S22] LA: Inv. #2650. Fol. 161-162: Probate, 9 Feb 1778; Fol. 162v-164v: Testament Harmen ten Bruggenkate Gzn, 20 Dec 1775. Inv# 2638 - 2658.
 7. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Jannes, zoon van Jan Fikkert en Cornelia ten Bruggencate, 21 Feb 1768.
 8. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Hermannus, zoon van Jan Fikkert en Cornelia ten Bruggencate, 1 Nov 1769.
 9. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Gerrit, zoon van Jan Fikkert en Cornelia ten Bruggencate, 4 Dec 1771.
 10. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Aletta, dochter van Jan Fikkert en Cornelia ten Bruggencate, 21 Sep 1774.
 11. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Aletta, dochter van Jan Fikkert en Cornelia ten Bruggencate, 6 Dec 1775.
 12. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Cornelius, zoon van Jan Fikkert en Miena Goosink, 10 Jan 1788.