Herman ten Bruggencate1,2

M, #3723, ° z 1717, +. juni 1785
VaderBenjamin ten Bruggencate1 ° 1685, +. jan 1740
MoederJanna ter Brake ° z 1698, +. v juli 1748
     Herman was bij zijn huwelijk van Heerlijkheid Almelo.1 Hij trouwde (NH) met Fenneke Spijkers , dochter van Herman Spijkers en Geertruid ten Bruggenkate, op 20 sep 1744 te Almelo1,3 (otr. 22 aug 1744, Almelo.)1 Hij overleed in juni 1785 in Almelo.2,4

Meer informatie:
     Herman en Isaac ten Bruggenkate worden beschuldigd van mishandeling en doodslag van de oud-rentmeester van Huis Ootmarsum. Ze worden in October op Huis Almelo gedetineerd, maar ontsnappen op 12 Februari 1748. Ze worden op 2 maart 1751 bij verstek veroordeelt tot een boete van 100 zilveren ducatons en tezamen tot betaling van alle gerechtskosten5,3 Op 26 juni 1747 zenden zij een request (transcriptie) naar de Staten van Overijssel om hun zaak te bepleiten.3
     Harmen ten Bruggenkate Janszn. en Harmen ten Bruggenkate Benjzn. waren mombers over de minderjarige kinderen van wijlen Bernardus Spiekers en Geesken ten Bruggencate bij de overdracht van een huis op 20 Jun 1768.6
Herman ten Bruggencate maakte op 31 maart 1781 een testament op. Hij noemt zijn vrouw Fenneke Spijkers, zijn broer Benjamin en zijn neven en nichten Janna Troost, Cornelia Troost, Benjamina Troost, Fenneke Troost, Cornelis Troost, Alletta Troost, Catharina Troost, Janna ten Bruggencate, Geesken ten Bruggenkate, Gesina Margaretha ten Bruggencate, Geertruijd ten Bruggenkate en Barend ten Bruggencate.2 Zijn testament werd geopend op 3 juni 1785 in Stadsgericht Almelo. Benjamin ten Bruggencate, Fenneke Troost, Geertruij Spijkers, Gesina Margaretha ten Bruggencate en Berendina Bertelink waren aanwezig.2
Voor een korte blogpost, zie link.

Hij word vermeld in de volgende volkstellingen:
1748 Stad Almelo volkstelling: Gezin van Herman ten Bruggencate (4e kwartier). Gezin bestaat uit man, vrouw en twee kinderen onder tien jaar.7

Gerechtszaken:
6 jan 1755, Stadsgericht Almelo.
Herman ten Bruggencate en zijn huisvrouw Venneken Spijker, Berent ten Bruggencate en zijn huisvrouw Jenneken ten Bruggencate, Jan Trovest en zijn huisvrouw Geertruijd ten Bruggenkate, Isaak ten Bruggencate en zijn huisvrouw Fenneken ten Bruggenkate, alsmede Hermannus Aerssen en Isaac ten Bruggenkate als mombaren over de minderjarige kinderen van wijlen Benjamin ten Bruggencate, m.n Jenneken ten Bruggencate, Benjamin ten Bruggencate en Abraham ten Bruggenkate, te samen erfgenamen van de wed. van Baerent ter Brake, transporteren aan Harmen ten Bruggencate en Abraham ten Bruggencate met hun resp. huisvrouwen Allette Trovest en Maria ten Bruggencate en erfgenamen, een huis van vier woningen aan de Schutten.8

23 mei 1755, Landgericht Almelo.
Berend van Oink en Maria te Vree transporteert aan ]P1] en zijn huisvrouw Fenneke Spijkers, een huis in het Landgericht.9


Naam varianten: Harmen ten Bruggenkate Benjzn. (in een transportacte.)6 Isaac ten Bruggenkate en Herman ten Bruggencate waren zwagers.5
     Gesina Margaretha ten Bruggencate was de dochter van Herman's zuster Fenneken (in Herman's testament.)2
     Gerrit ten Bruggencate was de zoon van Herman's zuster Fenneken (in Herman's testament.)10

Bronvermelding(en)

  1. [S10] DTB Almelo (NH), Huwelijken/Marriages : Herman ten Bruggenkate en Fenneke Spijkers, 22 Aug 1744.
  2. [S23] SA: Inv. #2621. Fol. 33-34: Probate, 3 Jun 1785. Fol. 34-39: Testament van Harmen ten Bruggencate Benjzn., 31 Mar 1781. Toegang 39, Inv. #2618-2625.
  3. [S156] Familie van de Oud Rentmeester Droghorn v. Harmen en Isaac ten Bruggencate, Toegang 3.2.1, #4138: Inv. #4138. Verklaringen en request, 26 Jun 1747, Historisch Centrum Overijssel.
  4. [S22] LA: Inv.#2641. Openbare verkoop, 15 Mar 1786. Inv# 2638 - 2658.
  5. [S47] Mr G.J. ter Kuile Sr, Opkomst Almelo, pg. 52 - 54.
  6. [S23] SA: Inv. #2620. Fol. 198- 199: Transportacte, 20 Jun 1768. Toegang 39, Inv. #2618-2625.
  7. [S24] Volkstelling Twente 1748, Twente, 1748. Stad Almelo, pg. 16v, #14.
  8. [S23] SA: Inv. #2619. Fol. 648: Transportacte, 6 Jan 1755. Toegang 39, Inv. #2618-2625.
  9. [S22] LA: Inv. #2646. Transportacte, 23 May 1755. Inv# 2638 - 2658.
  10. [S23] SA: Inv. #2621. Fol. 33-34: Probate, 3 Jun 1785. Fol 34-39: Testament van Harmen ten Bruggencate Benjzn., 31 Mar 1781. Toegang 39, Inv. #2618-2625.