In het Huisarchief van Huize Almelo zijn een aantal stukken waarin de vroege generaties van de ten Bruggencates een rol spelen. Twee daarvan betreffen een proces over de helft van een zesde deel van Erve Tuskamp, de Weijdekamp genaamd. Vanwege het belang van dit proces voor de vroegste generaties van de ten Bruggencate's is hier een kort overzicht met de belangrijkste feiten en familieverhoudingen zoals ik ze zie.

Bronnen: Toegang 214: Inv#3181, Inv#2977. De eerste is van 1656 (met retroacta 1620 en 1652), de tweede van 1658 (met retroacta van 1656 en 1657).

Inv#3181 Landgerecht Almelo.
Datum: 30 Jan 1656.
Aan de ene kant (de inleijders):
Wilbrandt Hermsen, als man en momber van zijn huisvrouw Gese Herms, Trijne Hermsen, geadsisteert van Willebrand Hermsen voorschreven, Joan Hermsen, caverende tesamen voor hare zuster Griete Hermsen, kinderen en erfgenamen van zaliger Herman Lubbers, bij Gerrijtien Jansen, ehelieden.

Aan de andere kant (de uitleijders):
Joan, Geert, Wolter en Stijne ten Bruchencotte, zijnde Stijne geadsisteert met haar broer Joan

Het gaat om het bezit van de helft van een zesde deel van de Erve Tusveld, genaamd "de Weijdecamp," met de bijbehorende rechten, gelegen in deze Heerlijkheid van Almelo, in het Erve Tusvelt, aan Hindrick ten Hondebrinx land, schietende met een eind aan Tusvelt's stege, en tegenwoordig in gebruik bij en possessie van Joan, Geert, Wolter en Stijne ten Bruchencotte

Datum: 7 Maart 1656.
De inleijders stellen Barent Bavinck tot borg, en de uitleijders Herman Volkerinck

Datum: 11 Juni 1656.
De uitleijders deponeren 2 documenten, Bewijsstuk A en B

Datum: 4 Mei 1657.
Jurrien van Delden, de stiefvader van de inleijders wordt genoemd, maar zijn rol is mij niet duidelijk.

Datum: 13 Juni 1657.
Geert ten Bruchencotte produceert een attestatie van Oud Burgemeester Andries Torck, gedateert 12 Jun 1757 (Bewijsstuk C)

Datum: 9 Sep 1657.
De uitleijders produceren een conclusie, waarin zij de inleijders Joan Hermsen Bruchencotte cum suis noemen. Maar de inleijders zeggen dat zij niet zo heten. Uitspraak wordt gezet voor 1 October 1757.

Bewijsstuk A voor de inleijders Zie foto
Copie, originele datum: 28 Sep 1620
Voor zo verre ik kan beoordelen (mijn vaardigheid in oudschrift laat veel te wensen over), is dit een copie van de originele overdracht van het betwiste stuk land, door Lubbert ten Bruggenkote en Stijne zijn huisvrouw, aan hun zoon Herman Lubbers en deszelfs erfgenamen.

Bewijsstuk A voor de uitleijders Zie foto
Copie, originele datum: 17 Oct 1641
Lubbert ten Bruggenkott, met Stijne Dunckermans, zijn huisvrouw transporteren het betwiste stuk land aan Herman, Johan, Geert en Wolter Hermans Bruggencotte, gebroeders, en kinderen en erfgenamen van Herman Bruggencotte, verkopers broeder.

Bewijsstuk B voor de uitleijders Zie foto
Copie, originele datum: 18 Dec 1652
Gerritien Joans, weduwe van Herman Bruggencatte en Jurrien van Delden, geadsisteerd met Hinr. van Raalte als haar momber, en Hillebrant Hermsen, Geese zijn egte huisvrou, Trijne Hermsen (beiden dochters van Herman Bruggencotte voorges.) geadsisteerd met Coort Lepharts: bekennen verkocht te hebben en te transporteren aan de vier kinderen van Herman ten Bruggencatte (: oom van Geese en Trijne's zaliger vader boven gemeld:) te weten Joan, Geert en Wolter, met hun zuster Fenne, alle hare vercooperens eigendommelijke gerechtigheid, die zij enigszins hebbende --- in de Weijdekamp gelegen, --- voor Lubbert en Herman Bruggencatte gebroeders zal. ---

Bewijsstuk C voor de uitleijders Zie foto
Datum: 12 Jun 1654
Andries Torck en Hendrik Zwam, oud burgemeesters, verklaren ten behoeve van Johan en Geert ten Bruggenkotte, gebroeders, dat ten tijde van de verdeling van Lubbert ten Bruggencate's erfenis, de mombaren voor de minderjarige kinderen van Herman Lubberts, te weten zal. Willem Giijinck en Johan Brouwer, in opdracht van hun zaliger Vader en Moeder, een stuk land in de Weidenkamp hebben vergedragen aan de broers ten Bruggencate

Inv#2977 Landgerecht Almelo.
Dezelfde rechtzaak, andere data.
De belangrijkste stukken hier zijn de getuigen verklaringen:
Datum: 28 April 1656
Jan Meijer, tussen de 60 en 70 jr, niet verwant aan de partijen, behalve dat de broer van Jan ten Bruggencatte, Geerdt genaamt, getrouwd is met zijn dochter.
Datum: 22 Nov 1656
Lambert Kuiper, 70 jr oud, niet verwant aan de partijen, behalve dat zijn overleden vrouw een zuster was van Herman Lubberts
Henrick Bulck, 72 jr oud, niet verwant aan de partijen, behalve dat zijn overleden vrouw een zuster was van Herman Lubberts Bruggenkatte
Lambert Kuiper en Henrick Bulck waren mombers geweest voor de minderjarige kinderen van Herman Lubbers, maar niet tijdens de betwiste verkoop
Zij verklaren ook dat Herman Lubbers zijn vader nooit voor de Weijdecamp heeft betaald, en dat hij het land nooit gebruikt heeft
Jan ten Bruggencate wordt door hen ook Jan Pastoors genoemd
Datum: 1656
Diverse getuigen geven de leeftijd van Trijne Hermsen (circa 27 jr), Joan Hermsen (24 jr) en Griete Hermsen (22 jr)