• [S5] FamilySearch.org. https://familysearch.org/, Salt Lake City, Utah. Huwelijken/Marriages. LDS Film #0116413.
 • [S8] FamilySearch.org. https://familysearch.org/, Salt Lake City, Utah. Huw. Afkondigingen/Banns. LDS Film #0116428.
 • [S9] FamilySearch.org. https://familysearch.org/, Salt Lake City, Utah. Overlijden/Death. LDS Film #116412.
 • [S12] FamilySearch.org. https://familysearch.org/, Salt Lake City, Utah. Ondertrouw/Banns. LDS Film #0116412. Consists of 2 items on the film:
  Item 4: 1795 - 1803
  Item 5: 1804 - 1811.
 • [S13] FamilySearch.org. https://familysearch.org/, Salt Lake City, Utah. Huw. Bijlagen/Mar. Enclosures. LDS Film #0116429.
 • [S17] Collectie Bidprentjes op microfiche. Centraal Bureau voor Genealogy: Postbus 11755, 2502 AT Den Haag.
 • [S26] Archief Almelo. Overlijden/Deaths. Index and/or images available at http://www.archiefalmelo.nl/
 • [S27] FamilySearch.org. https://familysearch.org/, Salt Lake City, Utah. Afkondigingen/Banns. LDS Film #0116417.
 • [S30] Kohier van de Hoofdelijke Omslag voor 1907 der Gemeente Stad Almelo. Stad Almelo. 1907. Historisch Centrum Overijssel, Postbus 1510, Zwolle.
 • [S35] Gemeente Almelo, afdeling bevolking. Correspondence. 17 Mar 1992, from Stadhuisplein 1, 7607 EK Almelo, from e-mail address to Afina Broekman.
 • [S47] Kuile Sr, Mr G.J. ter. De opkomst van Almelo en omgeving. Zwolle: Erven J. J. Tijl, 1947.
 • [S48] Bruggencate, Karel ten. Engels Woordenboek. Groningen: J. B. Wolters, 1920.
 • [S56] Hoefer, F. A.. "Huwelijken te Hattum gesloten", De Navorscher. Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer, tusschen allen die iets weten: iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen ... 56 (1906).
 • [S71] Notariele actes van Notaris Warnaars, Almelo 1812-1840. Postbus 1510, Zwolle. Historisch Centrum Overijssel. Toegang 122, Inv. #176.
 • [S76] Rijksarchief Overijssel, Compiler (Zwolle) Historisch Centrum Overijssel Historisch Centrum Overijssel, online: http://www.historischcentrumoverijssel.nl/. This is a searchable database.
 • [S145] Postbus 1510, Zwolle, Burgerboek, Historisch Centrum Overijssel.
 • [S156] Postbus 1510, Zwolle. Historisch Centrum Overijssel. Toegang 3.2.1, #4138.
 • [S192] Collectie Scholten. Stichting Museum voor Heemkunde, Korte Prinsenstraat 2, 7607 JB Almelo.
 • [S206] Familie Berend en Jenneke ten Bruggencate. Aantekeningen uit ten Bruggencate Bijbel, (Dossier tB CBG Fiche 1723: 10). Centraal Bureau voor Genealogy, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag.
 • [S207] Andre Idzinga. Correspondence. 2000-2010 from e-mail address to Afina Broekman.
 • [S208] Ancestral File v4.19. FamilySearch.org, https://familysearch.org/, Salt Lake City, Utah.
 • [S219] Lijst van beroepen en degenen die ze uitoefenden. Stichting Museum voor Heemkunde, Korte Prinsenstraat 2, 7607 JB Almelo.
 • [S220] Stichting Historische Kring Stad en Ambt Almelo.
 • [S227] Ackema, K.P.. "Vixseboxse", Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging 15 (1960).
 • [S230] Historisch Centrum Overijssel. Postbus 1510, Zwolle. Inv.#1140.
 • [S238] De Vriezenveensche Courant, Vriezenveen (O).
 • [S240] S.L. Dronkers. Het Rectorshuis en zijn bewoners. Kleine Twents-Achterhoekse Reeks. Hengelo: Twents-Gelderse Uitgeverij Witkam bv, 1985.
 • [S252] P. Brood, P. Nieuwland en L. Zoodsma. Homines Novi: De eerste volksvertegenwoordigers van 1795. Amsterdam: Schiphouwer en Brinkman, 1993.
 • [S305] Burgelijke Stand Registers Avereest. Index and/or images online at http://www.hvavereest.nl/
 • [S325] Eric Berkhof, Compiler (e-mail address, e-mail address) Vriezenveen en Genealogie Personal Files, online: http://www.onweersberkhof.com/
 • [S328] Bevolking van Amsterdam in 1852-1853; 1853-1863; 1874-1893, (Amsterdam). Index and/or images online at https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/indexen/index.nl.html
 • [S415] Stebbins, Daniel. "Memoir of the Stebbins Family", New England Historical and Genealogical Register 5 (1851).
 • [S421] Coddington, John Insley. "The Stebbins Family of Co. Essex, England, and Rowland, Martin, Edward and Editha Stebbing or Stebbins of New England", The American Genealogist 31, #4 (1955).
 • [S429] Rien Meijer. Correspondence. 14 Dec 2007 from e-mail address to Afina Broekman.
 • [S437] J. J. Geerdink. Doopboek Hengelo, (O), NLD, 3 vol.. Hengelo: Stichting Genealogische Werkgroep Twente, 1996.
 • [S549] Het Vaderland. Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5, 'sGravenhage, The Netherlands : Koninklijke Bibliotheek. Online at http://kranten.kb.nl/
 • [S569] Gelders Archief, Compiler Gelders Archief, online: http://www.geldersarchief.nl/
 • [S631] Jan Krooshoop. Correspondence. 10 Feb 2000 from e-mail address to Afina Broekman.
 • [S707] Beer Berk. Correspondence. 2009 from e-mail address to Afina Broekman.
 • [S711] Familie Barend Gast. Personal Files, Afina Broekman.
 • [S712] Trefwoord, tijdschrift voor lexicografie. Ghent : Sdu Uitgevers / Standaard Uitgeverij. Available online at http://www.fryske-akademy.nl/nl/fryske-akademy/utjeften/trefwoord/
 • [S717] Wat Was Waar, (Netherlands). Index and/or images online at http://watwaswaar.nl/
 • [S823] (e-mail address) Sigarenfabrieken in Eindhoven en de Kempen, online: http://www.sigarenfabrieken.nl/
 • [S841] John Nieuwerth, Compiler (e-mail address) Genealogie Johan Georg Neuwith, online: http://nieuwerthfamily.azurewebsites.net/nie_11.htm
 • [S850] "Ter Navolging" Cemetery. Corner Lingedijk/Stationsweg, Tiel.
 • [S873] Patienten Registers, (Amsterdam). Index and/or images online at https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/indexen/index.nl.html
 • [S885] Gemeente Archief Amsterdam. Https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/, Postbus 51140, 1007 EC Amsterdam. Online database. Index and/or images available at https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/indexen/index.nl.html
 • [S909] Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, (Amsterdam). Index and/or images online at https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/indexen/index.nl.html
 • [S930] Jacobus, Donald L. en Waterman, Edgar F.. Hale, House, and related families, mainly of the Connecticut River Valley. Hartford, CT: Connecticut Historical Society, 1952. Online at https://catalog.hathitrust.org/Record/005695120. Hathi Trust Digital Library.
 • [S944] Anderson, Robert Charles. R.C. Anderson, The Pilgrim Migration: Immigration to Plymouth Colony 1620-1623. Boston, MA: New England Historic Genealogical Society, 2004.