De volgende personen waren in militaire dienst.

. VS.


     Voor 1775.
          John Morehouse, zoon van Thomas Morehouse, was soldaat in de Fairfield County Troop, Connecticut in Mei 1676.
          Noah Tiffney was soldaat in de Massachusetts Militia onder Capt. Caleb Richardson.
          Roger Clapp was soldaat.
          John Bedient diende als Luitenant bij Richard Osborne in de Indiaanse Oorlog.
          John Bigelow in King Philip's War.
          Joshua Bigelow was gewond in King Phillips War.
          John Clapp was een kapitein in de Miltia, en een officier gedurende de Franse Oorlog.
          Thomas Clapp was een officier in het 44e Regiment van het Engelse Leger.
          Thomas Eames was een soldaat in de Pequot Oorlog in 1637.
          Michael Flagg, man van Mary Bigelow, diende in King Philips War.
          Isaac Learned, man van Sary Bigelow, diende in King Philips War.
          Aaron Noble was een soldaat in de oorlog tegen de Fransen en de Indianen.
          Asa Noble, zoon van Luke Noble, was kapitein, en diende gedurende de Franse en Indiaanse oorlog.
          Joseph Reynolds, man van Phebe Leonard, was een lieutenant in de Rhode Island Militia.
          James Warriner nam op 21 Sep 1688 deel in het gevecht by Quabach om de inwoners te beschermen.


     1775-1783 Amerikaanse Revolutie.
          Isaac Bedient served in the Revolutionary War.
          John Bedient was soldaat.
          Mordecai Bedient was soldaat.
          Mordecai Bedient had een pensioen in 1840.
          James Bigelow was een soldaat.
          John Bigelow was soldaat.
          Joseph Bigelow nam de plaats van zijn gewonde broer James.
          John Boldrey was soldaat.
          John Chenoweth, zoon van William Chenoweth, was soldaat.
          William Chenoweth, zoon van William Chenoweth, was soldaat.
          John Cox was soldaat.
          Henry Netherton was een luitenant.
          John Netherton was eerst Kapitein, en later Majoor.
          Seth Noble was soldaat.
          Silas Noble stierf ws. aan de kampkoorts.
          Stephen Noble was soldaat.
          Hosea Tiffany was soldaat in de Massachusetts Militia onder Capt. Caleb Richardson.
          John Tiffany was soldaat in de Massachusetts Militia onder Capt. Caleb Richardson.
          Thomas Tiffany was soldaat in de Massachusetts Militia onder Capt. Caleb Richardson.
          Zechariah Tiffney was soldaat in de Massachusetts Line onder Col. Joseph Reed.
          Hezekiah Tiffeny was soldaat in de Massachusetts Militia onder Capt. Caleb Richardson.
          Enos Whitney was soldaat.


     1812-1815 Oorlog van 1812.
          Joseph Bigelow diende ook in 1812.


     1846-1848 Mexikaanse Oorlog.
          Joseph B. Agnew diende als corporaal bij Compagnie K, 4e Indiana Vrijwillige Infanterie.


     1861-1865 Amerikaanse Burger Oorlog.
          Samuel B. Agnew was bij de 18th Batt. of the Indiana Light Artillery.
          William W. Agnew diende bij Comp. B, 87th Reg. van de Indiana Infantry.
          Martin V. Blue was soldaat in Comp. D, 46th Reg. van de L2.
          Nancy Ann Blue was verpleegster 1.
          William Raper Blue.
          Robert Wilkinson Furnas was eerst kapitein, later colonel met Comp. E., 2nd Reg. van de Nebraska Cavalry.
          William John Gast diende in Comp. E, 45th Reg. van de New York Infantry.
          George Netherton in het Comp. D, 12th Reg. van de Indiana Infantry.
          Obediah Riker.
          Thomas O. Tiffany diende in Comp. K, 52nd Pennsylvania Infantry.
          Freeman P. Whitney diende in Comp. B, 162nd Volunteers (17th Reg.), Pennsylvania Cavalry.
          Harland S. Whitney diende in Comp. B, 162nd Volunteers (17th Reg.), Pennsylvania Cavalry.
          George Wildeboor, zoon van Riekeltje Jurjens Schuring, was een luitenant bij Comp. I, 70th Reg., Illinois Infantry.


     1898 Oorlog met Spanje.
          William Frederick Seidler MD was lid van de Essex troep van de New Jersey Vrijwilligers.


     1914-1918 Eerste Wereld Oorlog (overal.)
          Bernhard Lichtenstein diende in WWI.
          Albert Mayer diende in WWI.
          Julius Mayer diende in WWI.
          Hugo Voss diende in WWI.


     1940-1945 Tweede Wereld Oorlog (overal.)
          Janet Abraham, zoon van Lois Tiffany, diende bij de Zeemacht.
          Sheldon T. Abraham was bij de Marines.
          George Robertson Leslie diende in de Luchtmacht, en werd gewond in Europa.
          Richard Seidler was in de Zeemacht, en nam deel aan de invasie van Normandie.
          Robert Buell Tiffany diende in de 361st Inf, 91st Div..


     1950-1953 Korea.
          Julius Berman was in de Koreaanse Oorlog.
          David Seidler.

. Nederland.
          Nanno Tammes was Luitenant.
          Jacobus Katers was soldaat in het regiment van de Heer Prins van Baden.
          Hermannus ten Bruggencate was vanaf 1798 lieutenant van de compagnie grenadiers van het Bataillon Gewapende Burgerwacht van Almelo en Vriezenveen.
          Hermannus ten Bruggencate was tot 1801 eerste lieutenant van de zesde compagnie Tweede Bataillion Infanterie Bataafse Gewapende Burgermacht in het voormalig departement van de Oude IJssel.
          Egbert Geerts Brouwer legt de eed als schutter af in 1828.
          Gerrit Jan Gast was Lichting 1827. Hij begon zijn dienst op 1 Mei 1828, en diende 5 jaar bij de 7e Afdeling infanterie.
          Hendrik de Haan diende 7 jr in de Zeemacht.
          Roelf Jans Starke was in 1836 in de Schutterij als matroos 3e klas op het Wachtschip 'Euridice', maar met onbepaald verlof.
          Sijbold Geerts Harbeek was een "maritime conscript van 24-49 jaren & als zodanig tot den actieven dienst uitgetrokken."
          Barend ten Bruggencate was korporaal bij de Schutterij.
          Lambert ten Bruggencate ging op 1 Sep 1877 als soldaat met het stoomschip ''Princes Amalia'' naar Nederlands Oost Indie.
          Borgert Berends Orsel werd in 1820 opgeroepen voor de militie.
          Ulpen Tjakkes Kleinhuis was in 1820 opgeroepen voor de militie.
          Carel ten Bruggencate was mobiel schutter in 1837.
          Borchert Jacobs Raave diende vijf jaar bij de 8e afdeling Infanterie.
          Harm Jans Starke was in 1831 soldaat bij de 3e Kompagnie, 2e Batallion, 8e Div. Infantry in Maastricht.


     20e eeuw.
          Hendrik de Haan heeft gediend in de reserves.
          Ds. Barend Gast diende in 1955-56 1 jr als legerpredikant in Vught, en ts 4 Oct 1959 - 1964 als predikant voor buitengewone werkzaamheden (de Geestelijke Verzorging van de Krijgsmacht) op de Lua-school in Ede.
 

Citaties

  1. [S100] Lewis Publishing Company, Pulaski etc. Counties, IN, pg. 669-671. Online at http://archive.org/details/biographicalhistin00lewi