Hendrijna Lucas1

V, #9563, ° z 1690

Familie

Cornelis Trovest ° z 1680, +. v 8 okt 1742
Kinderen
     Hendrijna Lucas trouwde (NH) met Cornelis Trovest , zoon van Jan Troves en Fenneken Gerrits, op 8 mei 1718 te Almelo. (op attestatie van Haarlem)1 (otr. (NH) 10 apr 1718, Almelo.)1

Meer informatie: Zij woonde bij haar huwelijk te Haarlem.1 Haar vader was Lambert Lucas.1
Hendrijna Lucas en Cornelis Trovest maakten op 12 dec 1741 een testament op. Zij benoemen hun zonen Jan en Klaas en dochter Aletta als erfgenamen.2

Gerechtszaken:
8 okt 1742, Stadsgericht Almelo.
Hendrijna Lucas, weduwe van Cornelis Trovest, voor haarzelf en als moeder en voogdesse over haar minderjarige kinderen Jan Trovest en Claas Trovest met haar momber Jan Bakker, alsmede Hermannus ten Bruggencate en zijn huisvrouw Aletta Troost nemen een hypotheek op bij Anna Roelofs, wed. van Lucas Prinsen, en Burgemeester Henrik Jan Bruins en zijn huisvrouw Theodora Prinsen. Zij geven als onderpand hun huis en wheere, gedeeltelijk door haar zelf, en voor het andere deel door haar erfgenamen bewoond.3

1 sep 1753, Stadsgericht Almelo.
Henrica Lucas, wed. van Cornelis Trovest, met haar momber Siemon Bakker, alsmede Jan Trovest en zijn huisvrouw Geertruijd ten Bruggenkate, Harmen ten Bruggencate en zijn huisvrouw Aletta Troost en Claas Trovest en zijn huisvrouw Fenneken ten Bruggencate, tesamen kinderen en erfgenamen van boven genoemde Henrica Lucas en wijlen haar man Cornelis Trovest, transporteren aan Herman Wanschers en zijn huisvrouw en erfgenamen, hun halve huis en wheere, tussen het huis van de weduwe van Jan ten Cate Gerritszn en het halve huis van Jannes Wanschers.4


Naam varianten: Henrica Lucas (in transport acte.)4

Bronvermelding(en)

  1. [S10] DTB Almelo (NH), Huwelijken/Marriages : Cornelis Troost en Hendrijna Lucas, 10 Apr 1718.
  2. [S23] SA: Inv. #2619. Fol. 455-456: Testament Cornelis Troost en Hendrijna Lucas, 12 Dec 1741. Toegang 39, Inv. #2618-2625.
  3. [S23] SA: Inv. #2619. Fol. 479-480: Hypotheekacte, 8 Oct 1742. Toegang 39, Inv. #2618-2625.
  4. [S23] SA: Inv. #2619. Fol. 624: Transportacte, 1 Sep 1753. Toegang 39, Inv. #2618-2625.