Wilmken Gerrits1

V, #5554, ° z 1680, +. v 1712

Familie

Gerrid Egberts ° z 1675
Kinderen
     Wilmken Gerrits trouwde met Gerrid Egberts.2 Zij overleed v 1712 want haar man hertrouwt.1

Naam varianten: Wilmken (bij NN's doop.)2

Bronvermelding(en)

  1. [S570] Voorst, Twello Trouwen. 18 mrt. 1712. Gerrit Egberts weduwnaer van wijlen Wilmken Gerrits en
    Luitjen Jans jongedogter van Jan Berents van Voorst., online: http://www.okvvoorst.nl/
  2. [S570] Voorst, Twello Dopen. ....1711 (tussen 22 Feb en .. Mar) K. v. Gerrid Egberts en Wilmken gen.: ....., online: http://www.okvvoorst.nl/