Chris ten Bruggen Kate1

M, #4736, ° juni 1920, +. mei 2003
VaderChristiaan ten Bruggen Cate2 ° 23 okt 1876, +. 17 dec 1921
MoederAnna Helena van Leersum2 ° 12 mei 1886, +. 31 jan 1971
     Chris ten Bruggen Kate was geboren op 10 juni 1920 in Utrecht.1,2,3 Hij trouwde met Lenie van der Sloot.4,1 Hij overleed op 6 mei 2003 in Nunspeet.5,1,3 Hij werd gecremeerd op 10 mei 2003 in het Crematorium "Kranenburg" in Zwolle.1 Een overlijdensadvertentie verscheen in de Zwolsche Krant & Amersfoortse Courant op 8 mei 2003 en vermelde zijn vrouw, dochter, en kleinkinderen.6,1

Meer informatie:
Chris ten Bruggen Kate was kunstschilder. Zijn werk is te zien bij IQ Kunstuitleen BV, Marsweg 42, 8013 PD Zwolle (Industrieterrein Marslanden F)7.8,3,9
Chris ten Bruggen Kate had 1 dochter met Lenie van der Sloot. Karin staat in de overlijdensadvertentie.1
     Een artikel verscheen in de Apeldoornse Courant op 21 nov 2003
Oranjetelg zweeg over opa Willem III.
     De in mei op 83-jarige leeftijd overleden Chris ten Bruggen Kate uit Nunspeet droeg zijn leven lang een geheim met zich mee. Hij was een kleinzoon van de in 1890 gestorven koning Willem III. De afkomst van de kunstenaar wordt bekend gemaakt in het boek 'Leven zoals het is' van Dirkje Sneller en Aart Veldman.
     Ten Bruggen Kate weigerde zich op zijn afkomst voor te laten staan. Slechts enkele kennissen wisten ervan, vertelt zijn vrouw Lenie ten Bruggen. Ze kan zich nog goed herinneren hoe Chris soms naar een tienguldenmunt met de afbeelding van Willem III keek. 'Ze leken ontzettend op elkaar. Dezelfde zware nek, hetzelfde teruglopende voorhoofd.'
     Het leven van zijn oma, een buitenechtelijk kind van de in 1890 gestorven Willem III, aan het hof in Apeldoorn was verre van zorgeloos. Niet toen Willem III nog leefde. De flamboyante koning was volgens Lenie dikke vrienden met Willem-Alexander van Leersum, die volgens de archieven van de gemeente Apeldoorn drie jaar lang parkwachter op het Loo was. Van Leersum was getrouwd met Chris' oma, Gerritje Maria van der Wal. Uit dat huwelijk kwamen elf kinderen. Twee van hen zijn van Willem III afkomstig, zegt Lenie. Een is Anna Helena, de in 1885 geboren moeder van Chris. Willem III was toen al zes jaar getrouwd met de nog jonge Emma van Waldeck-Pyrmont. Na het overlijden van Willem III in 1890 en Willem-Alexander van Leersum in 1893, nam Emma wraak op het overspel van haar man. 'Van de ene op de andere dag moest Anna Helena met haar kinderen het terrein verlaten. Zonder enige vorm van inkomen, pensioen of iets dergelijks moesten ze vertrekken. Een kind van een andere man, dat was in die tijd verschrikkelijk. In die tijd geneerde men zich voor zoiets.
     Anna Helena is in 1919 getrouwd met Christiaan ten Bruggen Kate, uit dat huwelijk zou Chris in 1920 worden geboren. Wie twijfelt aan het verhaal van Lenie, krijgt foto's te zien van de in 1880 geboren koningin Wilhelmina, de dochter van Willem III en de moeder van Chris, Anna Helena. 'Twee druppels water', zegt Lenie. Chris Ten Bruggen Cate heeft 66 jaar in Nunspeet gewoond. 'Ik ben kunstschilder. Daar wil ik bekendheid mee verwerven, niet met mijn afkomst. Maar na mijn dood kan het me niet meer schelen', heeft Chris zijn vrouw altijd voorgehouden10.11


Naam varianten: Christiaan Maria Cornelis ten Bruggen Kate (volledige naam.)3,2

Bronvermelding(en)

 1. [S804] Zw. Krant, Death notice C. M. A. (Chris) ten Bruggen Kate, 8 May 2003.
 2. [S68] Ten Bruggencate, Various Documents, Afstammelingen Lambertus Christiaan ten Bruggen Cate en Maria Cornelia Spruijt. Centraal Bureau voor Genealogy.
 3. [S306] http://explore.rkd.nl/explore/artists/13333, RKD. Index and/or images online at http://website.rkd.nl/home
 4. [S301] Onl. Fam. Berichten, Amersfoortse Courant, 8 May 2003., online: http://www.online-familieberichten.nl/
 5. [S301] Onl. Fam. Berichten, Amersfoortse Courant, 8 May 2003., online: http://www.online-familieberichten.nl/
 6. [S301] Onl. Fam. Berichten, Death notice Chris M.C. ten Bruggenkate, Amersfoortse Courant[UND], 8 May 2003., online: http://www.online-familieberichten.nl/
 7. IQ Kunstuitleen <http://www.iq.nl/
 8. [S144] Pieter Scheen, Beeld. Kunst., pg 176.
 9. [S191] IQ Kunstuitleen <http://www.iq.nl/gb/collection/our_collection/chris_ten_bruggen_kate/
 10. [S816] Apeld. Krant, 21 Nov 2003.
 11. [S816] Apeld. Krant, Biography Chris ten Bruggen Kate, 21 Nov 2003. Reprinted in het Afdelingsblad van de NGV afd. Apeldoorn (2003, #4, pg. 70) als een uittreksel uit het boek 'Leven zoals het is' van Dirkje Sneller en Aart Veldman.