Gerrit Levelt1,2

M, #4308, ° z 1636, +. n 1725
VaderArent Levelt3 ° z 1610, +. v 1686
MoederAnna Meijer3 ° z 1620
     Gerrit Levelt trouwde met Aalke Wolters ten Bruggencate , dochter van Wolter ten Bruggencate en NN Willemsdr Steenmetselaar, v 1669.2,1 Hij overleed n 1725.2

Meer informatie:
     Gerrit, zoon van Arent Lephelts is op 8 aug 1663 slaags geweest met Lubbert, knecht van de heer van Almelo.2
Ts 10 dec 1666 - 27 maart 1667, Almelo.
Gerrit Levelt procedeert in het Stadsgericht van Almelo namens zijn huisvrouw. Hem komt een derde deel van de nalatenschap van zaliger Willem Steenmetselaar en diens huisvrouw toe. Hij maakt bezwaar tegen de boedelscheiding, maar nadat zijn mede-erfgenamen onder ede een verklaring afleggen, is hij bereid mee te werken.4

Ts 24 juni 1667 - 2 maart 1668, Stadsgericht Almelo.
Gerrit Levelt procedeert tegen Wolter ten Bruggencate. De laatste beëdigde de inventaris die hij gerechtelijk had overgelegd, betreffende "Gerrit Levelts vrouwen moeders goedt."4

6 juli 1668, Stadsgericht Almelo.
Wolter ten Bruggencate sprak Gerrit Levelt aan voor 39 gl. berekende schuld en 21 st. wegens vertering ten huize van de eiser.5

14 juni 1669, Stadsgericht Almelo.
Gerrit Levelt en zijn huisvrouw Aalke Wolters ten Bruggencate transporteren aan Johan then Caete de plaats en grond, naast de hof van de koper, en aan de andere kant langs de weg die gebruikt wordt door Berent Cnoop en Gerrit Lovelt.1,2

6 juni 1681, Stadsgericht Almelo.
Gerrit Levelt spreekt, wegens zijn vrouw Aeltien ten Bruggencot, mede-erfgenaam van zijn zaliger schoonvader Wolter ten Bruggencotte, zijn huisvrouws halve zuster Hermke ten Bruggencate aan. Sinds haar vaders dood heeft zij diens sterfhuis in bezit. Hij vraagt overlegging van de inventaris en deling van de boedel.6

Bronvermelding(en)

  1. [S23] SA: Inv. #2618. Fol. 37-38: Transportacte, 14 Jun 1669. Toegang 39, Inv. #2618-2625.
  2. [S55] L.J. Malherbe,"Levelt" 99, 8-9 , pg. 325.
  3. [S55] L.J. Malherbe,"Levelt" 99, 8-9 , pg. 312.
  4. [S55] L.J. Malherbe,"Levelt" 99, 8-9 , pg. 325 (Inv. #2597, stad Almelo).
  5. [S55] L.J. Malherbe,"Levelt" 99, 8-9 , pg. 348-350. Bijlage C (Inv. #2598, stad Almelo).
  6. [S55] L.J. Malherbe,"Levelt" 99, 8-9 , pg. 325 (Inv. #2599, stad Almelo).