Johan Meijer1,2

M, #4301, ° c 1591, +. ts apr 1670 - juni 1670

Familie

Jenneken Schulten ° z 1595
Kinderen
 • Fenna Meijers+3 ° z 1617, +. v 8 sep 1676
 • Hendrikje Meijer3 ° z 1619
 • Anna Meijer3 ° z 1620
     Johan Meijer werd geboren c 1591want op 28 apr. 1656 verklaart hij dat hij tussen de 60 en 70 jaar oud is.1,2 Hij trouwde met Jenneken Schulten v 1619.3 Hij stierf tussen ts 6 apr 1670 - 20 juni 1670 want hij maakt een testament op 6 apr, en op 20 Jun wil Enneken de gaarde hebben.4,3

Meer informatie:
Johan Meijer was ts 1627 - 1663 een van de burgemeesters in Stad Almelo.3,4
     Op 12 okt 1645 Johan Meijer is slaags geweest ten huize van Lambert Blomers.5
Johan Meijer maakte op 6 apr 1670 een testament op.
Hij legateert aan Enneken ten Bruggencate dochter van Geert ten Bruggencate de halve gaarden, gelegen achter het klooster langs de weg, vanwege de aan hem bewezen trouwe diensten, en f. 20.-. Aan zijn kindskinderen met name Jan en Jenneke ieder f. 20.- en de andere helft van de gaarde tezamen met de kinderen van Harmen Schuijtemaacker. Hij vermaakt zijn huis aan zijn schoonzoon Geert ten Bruggencate en zijn hvr. vanwege goede diensten in zijn ouderdom aan hem bewezen, en aan Fenneken Meijer, dochter van wijlen Harmen Meijer de bedstede en dressoir staande in het huis van de wed. van Harmen Meijer.4,3


Gerechtszaken:
Johan Meijer Johan Meijer en zijn huisvrouw Jenneken Schulten nemen een hypotheek bij Swenne Winhoff, huisvrouw van Hendrik Krull de oude. Deze som (100 daalders) is afgeleverd op 18 Jun 1628 namen op 19 mei 1619 een hypotheek op bij Johan Meijer and his wife Jenneken Schulten tahe out a mortgage with Swenne Winhoff, wife of Hendrik Krull the elder. This is paid off on 18 Jun 1628.6
21 apr 1634, Stadsgericht Almelo.
Johan Meijer en zijn huisvrouw Jenneken Schulten sluiten een overeenkomst met Hendrick Rensinck, waarin bepaald wordt dat eerstgenoemden de penningen zullen behouden die onder hen berusten.7


Naam varianten: Jan Meijer (in huis overdracht.)8 Jan Meijer was de schoonvader van Geert ten Bruggencate, op 28 apr. 1656 verklaart Jan Meijer dat zijn dochter (Fenne) is getrouwd met Geert ten Bruggencate.2

Bronvermelding(en)

 1. [S55] L.J. Malherbe,"Levelt" 99, 8-9 , pg. 347. Bijlage B (Inv. #1221, getuigen verklaring (new: inv. #2977)).
 2. [S199] Jan, Geert, Wolter en Stiene ten Bruggencate v. Johan, Trijne en Grietje Harms, Toegang 214, Inv. #2977, Historisch Centrum Overijssel.
 3. [S55] L.J. Malherbe,"Levelt" 99, 8-9 , pg. 347. Bijlage B.
 4. [S23] SA: Inv. #2618. Fol. 52-53: Testament Johan Meijer, 6 Apr 1670 (new: Toegang 39. Inv. #23. Fol. 52-53) (origineel). Toegang 39, Inv. #2618-2625.
 5. [S55] L.J. Malherbe,"Levelt" 99, 8-9 , pg. 347. Bijlage B (Inv. #2593, stad Almelo).
 6. [S55] L.J. Malherbe,"Levelt" 99, 8-9 , pg. 347. Bijlage B (Inv. #198A, landgericht Almelo).
 7. [S55] L.J. Malherbe,"Levelt" 99, 8-9 , pg. 347. Bijlage B (Inv. #2592, stad Almelo).
 8. [S63] Bert van Es, 8 Nov 1998.