Jan ten Bruggencate1,2

M, #4289, ° z 1605, +. v okt 1683
VaderHarmen ten Bruggencate2,3,4,5 ° z 1575, +. v 1655
MoederStijnken Bulck3,4,5 ° z 1584, +. v 1667

Familie

Marijke Baarsker ° z 1610
Kinderen
     Jan ten Bruggencate trouwde met Marijke Baarsker v 29 nov 1649.3,6 Hij overleed v 8 okt 1683 want zijn vrouw was weduwe.3

Gerechtszaken:
29 nov 1649, Stadsgericht Almelo.
Johan Jostes, caverende voor zijn huisvrouw Zweene, Jan ten Bruggencate en Marijke (Baarscher), zijn huisvrouw, Peter Barschers en Wolter Barschers caverende voor hun twee broeders, Tonnis en Gerrit Barscher, verklaren betaald te zijn door Jan Cornelis Barschers en Marieken, zijn huisvrouw.7

24 juni 1667, Stadsgericht Almelo.
Jan ten Bruggencate legde beslag op de nalatenschap die Geert ten Bruggencate was aangeërfd van wijlen Stine ten Bruggencate.8

2 jan 1669, Stadsgericht Almelo.
Wolter ten Bruggencate en Fenne, zijn huisvrouw, alsmede Jan ten Bruggencate en Marijke Baarsker, echtelieden transporteren een huis, gelegen aan de Hofkamp, thans bewoond door Jan ter Hammink, aan Johan Kippers en [Aefken] zijn huisvrouw.9,3

13 jan 1669, Stadsgericht Almelo.
Geert ten Bruggencate en zijn huisvrouw Fenna Meijers staan hun kindsdeel af van het huis van Harmen ten Bruggencate en Stijnken, hun overleden ouders, aan Jan ten Bruggencate en hvr Marijke Baarsker.10,3

18 juli 1676, Stadsgericht Almelo.
Jan ten Bruggencate legde beslag op het huis van Geert ten Bruggencate.11

30 juli 1677, Stadsgericht Almelo.
Jan Harmsen ten Bruggencate en zijn huisvrouw Marijke Baarsker zijn aan Albert Teuse te Rectum en zijn huisvrouw Gese 480 car. gld. schuldig, voor hout aan eerstgenoemde en zijn broer Geert geleverd. Zij geven als onderpand hun huis en de hof daarachter, gelegen tussen het huis van Jan Jansen ten Cate en dat van Evert Frederix (Afgelost 31 okt 1695.)6,3


Naam varianten: Jan ten Bruchenkotte.12 Jan Pastoors (in het Weijdekamp proces.)2 Jan Harmsen ten Bruggencate (in een hypotheek.)6,3

Bronvermelding(en)

 1. [S68] Ten Bruggencate, Various Documents, Stamreeks ten Bruggencate. Centraal Bureau voor Genealogy.
 2. [S199] Jan, Geert, Wolter en Stiene ten Bruggencate v. Johan, Trijne en Grietje Harms, Toegang 214, Inv. #2977, Historisch Centrum Overijssel.
 3. [S55] L.J. Malherbe,"Levelt" 99, 8-9 , pg. 348-350. Bijlage C.
 4. [S53] A. Bicker Caarten, Microfiche, Fiche 1723: 47-48. Afstammelingen Harmen ten Bruggencate en Stynken. Centraal Bureau voor Genealogy.
 5. [S53] A. Bicker Caarten, Microfiche, Fiche 1724: 1. Het geslacht ten Bruggencate. Centraal Bureau voor Genealogy.
 6. [S23] SA: Inv. #2618. Fol. 139-140: Hypotheekacte, 30 Jul 1677. Toegang 39, Inv. #2618-2625.
 7. [S55] L.J. Malherbe,"Levelt" 99, 8-9 , pg. 348-350. Bijlage C (Inv. #2592, stad Almelo).
 8. [S55] L.J. Malherbe,"Levelt" 99, 8-9 , pg. 348-350. Bijlage C (Inv. #2629, Stad Almelo).
 9. [S23] SA: Inv. #2618. Fol. 21-22: Transportacte, 2 Jan 1669. Toegang 39, Inv. #2618-2625.
 10. [S23] SA: Inv. #2618. Fol. 22-23: Transportacte, 13 Jan 1669. Toegang 39, Inv. #2618-2625.
 11. [S136] SA, 39: Inv. #108. Fol. 34: Beslaglegging, 18 Jul 1676. Toegang 39.
 12. [S63] Bert van Es, 8 Nov 1998.
 13. [S67] Van Rijn, Manuscript, Afstammelingen Simon ten Bruggencate. klad. Centraal Bureau voor Genealogy.