Gerrit ten Bruggencate Abz1,2,3

M, #3731, ° nov 1745, +. c 1797
VaderAbraham ten Bruggencate3,2 ° z 1713
MoederMaria ten Bruggenkate2 ° z 1720, +. v 1777

Familie 1

Willemina Hagedoorn ° 5 apr 1750, +. v 1780
Kinderen

Familie 2

Charlotta Izabella Sophia Bartelink ° 26 maart 1747, +. 11 jan 1818
Kinderen
     Gerrit ten Bruggencate Abz was geboren in Almelo.3 Gerrit was gedoopt (NH) op 11 nov 1745 te Almelo.2 Hij (1) trouwde (NH) met Willemina Hagedoorn , dochter van Jurrien Hagedoorn en Margaretha Baarschers, op 2 okt 1768 te Almelo3 (otr. 27 aug 1768, Almelo.)3 Hij (2) trouwde (NH) met Charlotta Izabella Sophia Bartelink , dochter van Pieter Willem Bartelink en Lucia Gerritsen, op 2 apr 1780 te Almelo1 (otr. 26 feb 1780, Almelo.)1 Hij overleed c 1797 in Stad Almelo (in het huis thans bewoont door Bernardus Vixeboxse, naast het huis van Mozes Salomon). Hendrik Bartelink was de getuige.4 Hij was begraven c 1797 in de Grote Kerk te Stad Almelo.4

Meer informatie:
Gerrit ten Bruggencate Abz was casteleijn en herbergier5,6Hij was c 1785 pagter van de impost der gebrande wateren over Landgericht Almelo en het Vriesenveen voor de lopende drie pagtjaren.7,8
     Gerrit ten Bruggencate Abz had op 1 juli 1790 een huis in de Vildersgang, naast het huis van Harmen ten Bruggencate en Fenneken Stromeijer9 In 1768 wordt aan Gerrit 21 gld en 12 st. uitbetaald door de kerk te Almelo, voor werkzaamheden en leveranties aan de kerk.10
     Gerrit ten Bruggencate Abz en Willemina Hagedoorn worden op 6 maart 1769 gecensureerd in de kerkeraads vergadering omdat "de huisvrouw van Gerrit ten Bruggencate Abrz. zoo vroeg na haar trouwdag in de kraam bevallen was, dat er blijken waren van eene ontuchtige wandel."11

Hij word vermeld in de volgende volkstellingen:
1748 Stad Almelo volkstelling: Gezin van Abraham ten Bruggencate (3e kwartier.)12
31 okt 1795 Stad Almelo volkstelling: Gezin van Gerrit ten Bruggencate Abz (3e vierendeel). Gezin bestaat uit 5 personen. Gerrit is castelein. (onleesbaar) Bartelink geeft het aan.6

Gerechtszaken:
28 sep 1781, Landgericht Almelo.
Abraham ten Bruggencate en zijn huisvrouw Fenneke Roelofs transporteren aan hun zoon Gerrit ten Bruggencate Abz, desselfs huisvrouw en erfgenamen, een hof gelegen tegenover de Goote (Het koopcontract was getekend op 16 Dec 1776.)13

29 nov 1781, Landgericht Almelo.
Gerrit ten Bruggencate Abz en desselfs huisvrouw C. J. S. Bartelink transporteren een hof aan de rivier de Aa aan Jacobus Revius en Anna Geertruid Bruins.14

De Harmen ten Bruggenkate De weduwe Harmen ten Bruggenkate Benjz.verkoopt bij openbare verkoop, een stukje land gelegen in de Horst, vrij, allodiaal, groot ongeveer 6 spind aan Abraham ten Bruggencate. Gerrit ten Bruggencate Abz staat borg verkoopt op 15 maart 1786 aan Abraham ten Bruggencate The widow Harmen ten Bruggenkate Benjz. sells in a public sale, a piece of land situated in the Horst, to Abraham ten Bruggencate. Gerrit ten Bruggencate Abz provides collateral. Gerrit ten Bruggencate Abz staat borg.15
3 apr 1787, Landgericht Almelo.
Abraham Hanterman staat borg voor Gerrit ten Bruggencate Abz als pagter van de verkleiningen van kannen van de wijnen, en Klaas Troost als pagter van de impost en accijns van de wijnen over Almelo, voor een in beslag genomen lading lading wijn.16

19 juli 1796, Landgericht Almelo.
Gerrit ten Bruggencate Abz compareert voor het landgerigt Almelo, zeggende gisteren omstreeks twaalf uur te hebben doen arresteeren en tegens heeden de klokke 8 uuren citeren Proc. G. Aeijelts, ten eijnde dit arrest te zien justificeeren waartoe Compt bij deesen komt voor te dragen:
dat aan hem van gearresteerde wegens gedane verteeringe toekomt eene somma van fl.15=18= blijkelijk uit rekeninge daarvan aan denselve op den 4 deser gerichtelijk geinsinueerd en hierbij overgelege.17

Bronvermelding(en)

 1. [S10] DTB Almelo (NH), Huwelijken/Marriages : Gerrit ten Bruggencate en Charlotte Isabella Sophia Bartelink, 26 Feb 1780.
 2. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Gerrit, zoon van Abraham ten Bruggencate en Maria ten Bruggenkate, 11 Nov 1745.
 3. [S10] DTB Almelo (NH), Huwelijken/Marriages : Gerrit ten Bruggencate en Willemina Hagedoorn, 27 Aug 1768.
 4. [S14] BS, Stad Almelo, Huw. Bijlagen/Marr. Enclosures : 1812 #11. Jan Arend Wegkamp en Willemina ten Bruggencate, 26 Mar 1812.
 5. [S22] LA: Inv. #2642. Gerrit ten Bruggenkate Az v Proc. G. Aeyelts, 19 Jul 1796. Inv# 2638 - 2658.
 6. [S19] Volkstelling Twente 1795, Twente, 1795. Stad Almelo. 3e vierendeel. Gerrit ten Bruggenkate.
 7. [S22] LA: Inv. #2641. Gerrit ten Bruggenkate, als pagter van de impost der gebrande wateren v Hermen Aalderink en anderen, 2 Jul, 6 Jul, 15 Jul 1785. Inv# 2638 - 2658.
 8. [S22] LA: Inv. #2641. Gerrit ten Bruggenkate, als pagter van de impost der gebrande wateren v Boer Hendrik uit Oude Aalberink te Geesteren, 24 Jan, 25 Jan, 1 Feb 1786. Inv# 2638 - 2658.
 9. [S23] SA: Inv. #2621. Fol. 236-241: Testament Harmen ten Bruggencate en Fenneken Stromeijer, 1 Jul 1790 (origineel). Toegang 39, Inv. #2618-2625.
 10. [S51] Collectie Rutgers, Papers, Bron: Stadsgericht inv. #2621, pg 115-116. Stichting Museum voor Heemkunde.
 11. [S51] Collectie Rutgers, Papers, Bron: Huisarchief Almelo inv. #2614. Vergadering van de Kerkeraad van Almelo, 6 Mar 1769. Stichting Museum voor Heemkunde.
 12. [S24] Volkstelling Twente 1748, Twente, 1748. Stad Almelo, pg. 12, #7.
 13. [S22] LA: Inv.#2651. Fol. 68-68v: Transportacte, 28 Sep 1781. Inv# 2638 - 2658.
 14. [S22] LA: Inv. #2651. Fol. 77-77v: Transportacte, 29 Nov 1781. Inv# 2638 - 2658.
 15. [S22] LA: Inv.#2641. Openbare verkoop, 15 Mar 1786. Inv# 2638 - 2658.
 16. [S22] LA: Inv. #2641. Adolph Teuse, coopman in wijnen v Gerrit ten Bruggenkate Abzn, als pagter van de verkleiningen van kannen van de wijnen, en Klaas Troost, als pagter van de impost en accijns van de wijnen over Almelo, 3 Apr 1787. Inv# 2638 - 2658.
 17. [S22] LA: Inv. #2642. Gerrit ten Bruggenkate Az vs. Proc. G. Aeyelts, 19 Jul 1796. Inv# 2638 - 2658.
 18. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Maria, dochter van Gerrit Abz ten Bruggencate en Willemina Hagedoorn, 19 Feb 1769.
 19. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Margrieta, dochter van Gerrit Abrzoon ten Bruggencate en Willemina Hagedoorn, 12 Sep 1770.
 20. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Abraham, zoon van Gerrit ten Bruggencate en Willemina Hagedoorn, 26 Aug 1772.
 21. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Jurriana, dochter van Gerrit ten Bruggencate en Willemina Hagedoorn, 9 Aug 1775.
 22. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Abraham, zoon van Gerrit ten Bruggencate en Charlotte Isabella Sophia Bartelink, 20 Sep 1781.
 23. [S11] Burg. Adm. Stad Almelo, Ondertrouw/Banns : Isaac ter Brake en Lucia ten Bruggencate, 27 Louwmaand 1810.
 24. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Lucia, dochter van Gerrit ten Bruggencate en Charlotte Isabella Sophia Bartelink, 9 Jun 1783.
 25. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Willemina, dochter van Gerrit ten Bruggencate en Charlotte Izabella Sophia Bartelink, 9 Jun 1785.
 26. [S488] BS Gemeente Almelo, Huwelijken/Marriages : 1812 #11. Jan Arend Wegkamp en Willemina ten Bruggencate, 26 Mar 1812.
 27. [S28] BS Stad Almelo, Overlijden/Deaths : 1821 #61. Wilhelmina ten Bruggencate, 24 Oct 1821.
 28. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Pieter Willem, zoon van Gerrit ten Bruggencate en Isabella Bertelink, 27 Oct 1791.