Cornelia van der Veen1,2

V, #3567, ° nov 1731, +. sep 1809
VaderCornelis Hendriksz van der Veen3 ° z 1700, +. v 1732
MoederAlbertje Gerrits3 ° 28 juni 1705

Familie

Hendrik Jan ten Bruggencate ° c 1731, +. 18 maart 1808
Kinderen
     Cornelia was bij haar huwelijk van Hattem.1,2 Cornelia was gedoopt (NH) op 21 nov 1731 te Hattem.3 Zij trouwde (NH) met Hendrik Jan ten Bruggencate , zoon van Lambert ten Bruggencate en Janna Hagedoorn, op 11 maart 1759 te Hattem4,5 (otr. (NH) 16 feb 1759, Almelo, en op 23 Feb in Hattem. Zij gingen op 5 Mar met attestatie naar Hattem.)1,5,4 De Wed H.J. ten Bruggenate geeft op 23 Mar 1808 het overlijden aan van haar man Hendrik Jan ten Bruggencate, op 18 maart 1808 te Schokland, Stad Almelo, (een onbekende waarde.)6 Zij overleed op 6 sep 1809 in Stad Almelo (in haar huis naast J.H. Roesink op het Schokland). Lambert ten Bruggencate was de getuige. Zij was weduwe en liet vier kindren na.2

Meer informatie: Zij woonde bij haar huwelijk laatst te Amsterdam.1

Gerechtszaken:
31 juli 1765, Landgericht Almelo Hendrik Jan ten Bruggencate en zijn huisvrouw Cornelia van der Veen nemen een hypotheek op bij de Heer Johannes Bolk, Burgemeester deeses Stad en desselfs eheliefste Anna Maria Straatmans en hun erfgenamen voor een capitalale som van 100 gulden ad 20 stuivers het stuk. Zij geven als onderpand hun eigendommelijke Hof, gelegen aan den weg naar de Snapop tussen de hof van Herman ten Cate Herm:zoon ten eenen en het land van Berend Knoop ten andere zijde.7
11 sep 1809, Stadsgericht Almelo.
Cornelis ten Bruggencate verklaart als mede erfgenaam af te zien van de erfenis van zijn overleden moeder Cornelia van der Veen.8


Naam varianten: Cornelia Cornelisz (patroniem.)3

Bronvermelding(en)

 1. [S10] DTB Almelo (NH), Huwelijken/Marriages : Hendrik Jan ten Bruggenkate en Cornelia van der Veen, 16 Feb 1759.
 2. [S15] Burg. Adm. Stad Almelo, Overlijden/Deaths : book 1, pg 105. Cornelia van der Veen, 6 Herfstmaand 1809.
 3. [S569] Gelders Archief, Hattem Dopen 1731-1750. Cornelia, 21 Nov 1731. Hendriksz, Cornelis; Gerritsz, Albertje., online: http://www.geldersarchief.nl/
 4. [S56] F. A. Hoefer,"Hattum Huwelijken" 56 , pg. 289-344.
 5. [S569] Gelders Archief, Hattem Trouwen 1731-1770. Bruggenkaete, Henderik ten, jm, van: ... met: Cornelja van der Veen, jd, van: ... . onder-/trouwt op 23 Feb 1759 / 11 Mar 1759., online: http://www.geldersarchief.nl/
 6. [S15] Burg. Adm. Stad Almelo, Overlijden/Deaths : book 1, pg 62. H.J. ten Bruggencate, 23 Mar 1808.
 7. [S22] LA: Inv. #2649. Fol. 78: Hypotheekacte, 31 Jul 1765. Inv# 2638 - 2658.
 8. [S23] SA: Inv #2625. Fol. 24: Acte van Renunciatie, 11 Sep 1809. Toegang 39, Inv. #2618-2625.
 9. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Lambert, zoon van Hendrik Jan ten Bruggenkate en Cornelia van der Veen, 30 Dec 1759.
 10. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Lambert, zoon van Hendrik Jan ten Bruggenkate en Cornelia van der Veen, 25 Nov 1761.
 11. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Cornelia, dochter van Hendrik Jan ten Bruggenkate en Cornelia van der Veen, 16 Nov 1763.
 12. [S28] BS Stad Almelo, Overlijden/Deaths : 1820 #64. Cornelis ten Bruggencate, 1 Aug 1820.
 13. [S11] Burg. Adm. Stad Almelo, Ondertrouw/Banns : Cornelis ten Bruggencate en Jenneken Hondebrink, 29 Mar 1796.
 14. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Kornelis en Johanna, zoon en dochter van Hendrik Jan ten Bruggenkate en Cornelia van der Veen, 6 Apr 1766.
 15. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Albersdiena, dochter van Hendrik Jan ten Bruggenkate en Cornelia van der Veen, 26 Sep 1768.
 16. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Leijda, dochter van Hendrik Jan ten Bruggenkate en Cornelia van der Veen, 20 Feb 1771.
 17. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Lambert, zoon van Hendrik Jan ten Bruggenkate en Cornelia van der Veen, 28 Apr 1773.
 18. [S487] BS Gemeente Almelo, Overlijden/Deaths : 1813 #30. Lambert ten Bruggencate, 24 Apr 1813.
 19. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Hendrik, zoon van Hendrik Jan ten Bruggenkate en Cornelia van der Veen, 22 May 1776.