Geesken ten Bruggencate1,2

V, #133, ° c 1711, +. dec 1806
VaderLambert ten Bruggencate1 ° c 1685, +. 1753
MoederJanna Hagedoorn3 ° c 1690, +. v 1743

Familie

Gerrit ter Braake ° z 1710, +. v 1806
Kinderen
 • Johanna ter Braake4 ° 8 dec 1737, +. v 1806
 • Johanna ter Braake5 ° 26 dec 1739, +. v 1806
 • Geertrui ter Braake+6,7 ° 3 mei 1742, +. 30 juni 1827
 • Lambert ter Braake8,9 ° 19 apr 1744, +. 8 juli 1828
 • Gerrit ter Braake+10 ° 17 juli 1746, +. c 1804
 • Harmina ter Braake11,12 ° 5 feb 1749, +. 28 feb 1820
 • Hendrica ter Brake13 ° 16 mei 1751, +. 18 juni 1817
 • Fenneke ter Brake14 ° 6 juni 1753, +. v 1806
 • Benjamin ter Braake+15,16 ° 11 sep 1754, +. 4 juli 1831
 • Abraham ter Brake17 ° 31 juli 1757
     Geesken was bij haar huwelijk van Almelo.1,2 Zij trouwde (NH) met Gerrit ter Braake , zoon van Gerrijt ter Braake en Janna Schuitemaker, op 26 aug 1736 te Almelo1 (otr. 29 juli 1736, Almelo.)1 Zij overleed op 30 dec 1806 in Stad Almelo (in het huis van Jan Mokkelencate naast Abm Schimmelpenninck en Jan H. Zelhorst). Benjamin ter Braake en Abraham ter Brake waren de getuigen.2

Meer informatie:
     Zij was 95 jr. oud bij overlijden, had gewoond te Almelo, en liet de volgende kinderen, bij wijlen haar genoemde man in echte verwekt, of verdere descendenten na naamlijk:

1. Lt ten Braake, weduwnaar van wijlen Aleida Barkhoff woonachtig in deze stad.
2. Benjamin ten Brake, weduwnaar van wijlen Margrieta Walderink, mede alhier wonachtig.
3. Abm ter Brake getrouwt met Anna Hagedoorn te Almelo.
4. Geertrui ter Brake, wede wijlen Gt ten Bruggencate te Almelo.
5. Hendrica ter Brake huisvrouw van Jan Mokkelencate te Almelo
6. de vijf zonen van Gesina ten Bruggencate, wede wijlen Gt ter Brake te Almelo.
7.Heintje van Dijk, nagelaten dogter van wijlen Anna ter Brake en Wolter van Dijk echtelieden in leven wonachtig te Amsterdam, zijnde deze kleindochter mede te Amsterdam getrouwd dog weten aangevers de naam van haaren echtgenoot niet op te geven.
8. De vier kinderen van wijlen Janna ten Brake en haar mede overleden man Gradus Engbers te Amsterdam met name Geeske Engbers wonende te Amsterdam voornt Naatje Engbers getrouwt met de Kapitein ter Zee Wolter Beets te Amsterdam, Frederica Engbers getrouwd met een loodgieter te Amsterdam wiens naam de aangevers thans niet weten op te geven en eindelijk Leisje Engbers ongehuwde dogter te Amsterdam.
9. Willemina ter Brake huisvrouwe van Jan Burnier in 'sHage.2


Gerechtszaken:

Bronvermelding(en)

 1. [S10] DTB Almelo (NH), Huwelijken/Marriages : Garrit ter Brake en Geesjen ten Bruggencate, 29 Jul 1736.
 2. [S15] Burg. Adm. Stad Almelo, Overlijden/Deaths : book 1, pg. 30. Geesken ten Bruggencate, 2 Jan 1807.
 3. [S67] Van Rijn, Manuscript, Afstammelingen Simon ten Bruggencate. klad. Centraal Bureau voor Genealogy.
 4. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Janna, dochter van Garrit ter Bracke en Geesken ten Bruggenkate, 8 Dec 1737.
 5. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Johanna, dochter van Gerrit ter Bracke en Geesjen ten Bruggenkate, 26 Dec 1739.
 6. [S28] BS Stad Almelo, Overlijden/Deaths : 1827 #43. Geertrui ter Braake, 30 Jun 1827.
 7. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Geertruij, dochter van Gerrit ter Brake en Geesken ten Bruggenkate, 3 May 1742.
 8. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Lambert, zoon van Gerrit te Braak en Geesken ten Bruggenkate, 19 Apr 1744.
 9. [S28] BS Stad Almelo, Overlijden/Deaths : 1828 #36. Lambert ter Braake, 8 Jul 1828.
 10. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Gerrit, zoon van Gerrit ter Brake en Geesken ten Bruggenkate, 17 Jul 1746.
 11. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Harmina, dochter van Gerrit ten Braake en Geesken ten Bruggenkate, 5 Feb 1749.
 12. [S778] BS Den Haag, Actes/Certificates : Overlijden 1820 #272. Hermina ter Braake, 28 Feb 1820.
 13. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Hendrica, dochter van Gerrit ter Brake en Geesken ten Bruggenkate, 16 May 1751.
 14. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Fenneke, dochter van Gerrit ter Brake en Geesken ten Bruggenkate, 6 Jun 1753.
 15. [S28] BS Stad Almelo, Overlijden/Deaths : 1831 #35. Benjamin ter Braake, 4 Jul 1831.
 16. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Benjamin, zoon van Gerrit ter Bracke en Geesken ten Bruggenkate, 11 Sep 1754.
 17. [S32] DTB, Almelo, Dopen/Baptisms (NH) : Abraham, zoon van Gerrit ter Brake en Geesken ten Bruggenkate, 31 Jul 1757.