Mr. Bernardus ten Bruggen Cate1,2

M, #10347, ° aug 1861, +. maart 1936
VaderDs. Jan ten Bruggencate2 ° 15 juli 1833, +. 2 feb 1871
MoederElizabeth Barbara van Houten2 ° 26 jan 1841, +. 26 sep 1912

Familie

Martha Mesdag ° 3 juni 1862, +. 2 maart 1935
Kind
     Mr. Bernardus ten Bruggen Cate was geboren op 9 aug 1861.3,2 Hij trouwde met Martha Mesdag op 22 juni 1885 te Groningen.2 Hij overleed op 21 maart 1936 in Groningen (Emmaplein 1)1, en was begraven op 25 maart 1936 op de Zuider begraafplaats te Groningen.1 Een overlijdensadvertentie verscheen en vermelde zijn dochter, broer en zuster.1

Meer informatie:
Mr. Bernardus ten Bruggen Cate was ingeschreven op 12 Jan 1880 aan de Groningse Academie, studeerde rechten. Hij promoveerde op 8 Nov 1884 met het proefschrift "De Verhouding van de Burgemeester tot het Staatsgezag."4
Mr. Bernardus ten Bruggen Cate was ts 1896 - 1930 advocaat en procureur. Hij was ook Secretaris van Curatoren der Universiteit Groningen in Groningen5,6,7Hij werd in maart 1916 benoemd tot secretaris van het college der curatoren van de Rijks Universiteit Groningen8.

Universiteits Krant Groningen 17 - 16 december 1999, jaargang 29

Brand verwoest Academiegebouw
Door onze verslaggever
31 augustus 1906. Rond zes uur gonsde het gistermiddag al door de stad: "De Academie staat in brand!" Drommen stadjers spoedden zich naar het plein voor het Academiegebouw, waar ze zagen dat aan de oostkant de eerste vlammen al uit het dak lekten. Binnen een uur was de rookpluim tot in Appingedam te zien. Pogingen om de brand met eigen blusapparatuur te bedwingen, mislukten, omdat de slangen te kort waren. En ook de brandweer, die snel ter plekke was, kon aanvankelijk niets uitrichten. Er stond onvoldoende druk op het water.
In deze totale chaos hielden rector magnificus C. Koch en de secretaris van de curatoren B. ten Bruggen Cate het hoofd koel. Zij trommelden snel studenten en medewerkers op om kostbaarheden en archiefstukken te redden. Enkele studenten ontfermden zich over het roemrijke universitaire vaandel uit 1672, dat achter glas in de Curatorenkamer stond. Met een blok turf sloegen ze het glas stuk en in een praaltocht droegen ze het vaandel naar een veilige hoek van het Academiegebouw. Ook de portretten van hoogleraren in de Senaatszaal werden snel naar de westvleugel van het gebouw gebracht. Maar toen duidelijk werd dat het hele gebouw in de vlammen zou opgaan, opende de deken van de Sint Martinuskerk zijn deuren voor de universitaire schatten.
Machteloos moesten hoogleraren en curatoren toezien hoe het vuur tergend langzaam naar de benedenverdiepingen zakte. Secretaris Ten Bruggen Cate probeerde hen op te beuren: "En nu maar moed houden, despereert niet!" Maar voor prof. H. van Ankum waren dat loze woorden. Verslagen zag hij hoe de vuurzee zijn Museum voor Natuurlijke Historie bereikte. Toen zijn preparaten op spiritus ontploften, wist hij dat het was gedaan met zijn beroemde collectie. Duizenden opgezette vogels, tijgers en een rinoceros gingen in as op; evenals het unieke embryo van de witsnuitdolfijn.
De politie had grote moeite om ramptoeristen op afstand te houden. In de Oude Kijk in 't Jatstraat lieten opgeschoten jongeren zich niet zomaar terugdringen. De politie moest het blanke sabel trekken en pas met behulp van de marechaussee en soldaten werd de mensenmassa teruggedrongen.
De volgende ochtend werd de trieste balans opgemaakt. Vrijwel het gehele gebouw lag in puin. Waarschijnlijk is de brand ontstaan nadat een schilder de verf van de dakgoot probeerde te verwijderen9.

Publicaties van Mr. Bernardus ten Bruggen Cate:
     De verhouding van den burgemeester tot het staatsgezag / Bruggencate, B. ten, 1884. Groningen : J.B. Huber, 1884, 193 pg. Annotatie: Proefschrift Groningen.10

Bronvermelding(en)

 1. [S3] Overlijden Bernardus ten Bruggen Cate, 21 Mar 1936 Groningen. Familieberichten op Microfiche.
 2. [S2] BS. Groningen Huwelijken : 1885 #178. Bernardus ten Bruggencate en Martha Mesdag, 22 Jun 1885.
 3. [S206] Ten Bruggencate Bijbel.
 4. [S255] Rijksuniversiteit Groningen, Album Studiosorum Groningen, pg. 348, 586. Online at http://catalog.hathitrust.org/Record/001466178
 5. [S78] H. de Vries,"Centralisatie van beleid" 43 , 221-249. Bijlage 2.
 6. [S86] K. ter Laan, Gron. Enc., pg 98. Online at http://www.kterlaan.nl/
 7. [S67] Van Rijn, Manuscript, Losse notities. Centraal Bureau voor Genealogy.
 8. Amersfoorts Dagblad/De Eemlander; pg 5, 25 Mar 1916
 9. Universiteits Krant Groningen 17 - 16 december 1999, jrg 29 <http://www.rug.nl/uk/archief/jaargang29/17-29/1.htm
 10. [S386] Archieven.nl, Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), TEST Bibliotheek., online: http://www.archieven.nl/
 11. [S2] BS. Groningen Huwelijken : 1913 #70. Otto Rudolph Grub en Elisabeth Barbara Alida ten Bruggen Cate, 3 Mar 1913.