Hendrick Godschalk1

M, #10257, ° z 1591, +. ts nov 1632 - dec 1635

Familie

Fenneken Roloffs ° c 1600, +. ts 6 nov 1671 - 24 jan 1676
Kinderen
     Hendrick Godschalk trouwde met Fenneken Roloffs.1 Hij overleed ts 18 nov 1632 - 18 dec 1635.2

Meer informatie:
Hendrick Godschalk was bier brouwer.3 Zijn ouders waren Godschalk Tonnissen en Fenne Dercks. Voor meer informatie zie Almelo database.1

Gerechtszaken:
2 apr 1677, Stadsgericht Almelo.
De erfgenamen van Hendrick Godschalk en Fenneke Roelofs worden aangesproken voor een hypotheek, aangegaan door hun ouders in het jaar 1633.4

Bronvermelding(en)

  1. [S226] B. van Dooren,"Het kwartierstaatvirus" 56 nr. 9 , 529-531.
  2. [S136] SA, 39: Inv. #22. acte zonder datum. Ingeleverde copie gedateerd, 18 Dec 1635. Toegang 39.
  3. [S219] Lijst van beroepen en degenen die ze uitoefenden, Typescript. Stichting Museum voor Heemkunde.
  4. [S23] SA: Inv. #2618. Fol. 133-134: Overname Hypotheek, 2 Apr 1677. Toegang 39, Inv. #2618-2625.
  5. [S23] SA: Inv. #2618. Fol. 147: Transportacte, 23 Apr 1678. Toegang 39, Inv. #2618-2625.