Het enorme clubhuis in de Tudor stijl van de Euclid Golf Club werd geopened in 1900 en afgebroken kort nadat de Club 1912 de grond verkocht voor de bouw van een huizenbuurt.

De Euclid Golf Clubhuis in het begin van de 1900s (Bron: Cleveland Heights Historical Society, Lost Cleveland Heights)

Het Clubhuis van de Euclid Golf Club
(Bron: (Source:Cleveland Heights Historical Society, Ansichtkaart Collectie)

Op de kaart hebben de schrijvers de positie van de Euclid Club oorspronkelijke 18 holes in relatie tot de straten, die aangelegd zijn nadat de club opgeheven werd.  De hoogste negen holes zijn op het land dat de Euclid Glof Allotment zou worden.  De straatnamen in grijs bestonden niet toen de club nog bestond.  De stippellijn is de grens van de Euclid Golf Allotment.

Dank aan William Barrow voor de research van het oorspronkelijke plan in een artikel in the "Plain Dealer".  Dank aan Diana Fisher for het tekenen van de kaart.  Bron: Geschiedenis van Euclid Golf Allotment

Meer over de Euclid Golf Club in:
Seagrave, Alice D., Golf Retold: The Story of Golf In Cleveland, 1940, pages 43-55.