From: International Institute of Social History Bruggencate, J. ten. - Eenig firmant der fa. D. J. ten Hoopen & Zn., Haaksbergen. - Geb. 13 Febr. 1892 te Enschede uit het huw. v. Herman Johan ten Br., geb. 24 Febr. 1861 te Goor, overl. te Enschede op 24 Juni 1938, procuratiehouder bij de fa. Gebr. van Heek te Enschede en Johanna Christina Broen, geb. 1864 te Enschede, overl. 1931 aldaar. Op 26 Aug. 1910 trad ten Br. in het huw. m. Regina Paulina Bakker, geb. 22 Sept. 1800 te Oosterwolde in Friesland. Uit dit huw. zijn vier kinderen geb.: 28 Oct. 1920 Herman Johan, 2 Mrt. 1924 Kees, O Jan. 1926 Fredy Marie en 8 Mrt. 1931 Jan Paul. Van jongsaf was ten Br. voor het textielvak bestemd. Na zijn geheele opleiding - L.O., H.B.S. in. 5 j. c. en Hoogere Textiel-school - in zijn geboortestad te nebben genoten, werd hij, na als volontair in het buitenland te zijn geweest, te werk gesteld bij de fa. ten Hoopen te Haaksbergen. In 1912 belastte men hem met de technische leiding dezer fabrieken, waarna hij in 1915 in de firma werd opgenomen. Van aanvankelijk klein bedrijf heeft de fabriek der fa. ten Hoopen zich onder de leiding van ten Br. sterk uit- gebreid. Een nieuwe ververij verrees, moderne textielmachines deden haar intrede, een bleekerij ontstond. Jarenlang vormde de export een belangrijk onderdeel van den omzet, doch de crisisjaren hebben ook voor de fa. ten Hoopen een ongunstigen weerslag gehad. Het gevolg was, dat het aantal arbeiders en employť's van. 220 tot 150 ingekrompen moest worden. Gefabr. worden diverse katoenen en halflinnen manufacturen, waarvan goederen voor werkmanskleeding en tallooze artikelen voor huishoudelijk gebruik de hoofdzaak zijn. De leiding van het geheelc bedrijf berust tegenwoordig uitsluitend bij ten Br. Ook voor andere industrieŽn heeft ten Br. zich steeds geÔnteresseerd. Hij is president-commissaris en mede-oprichter van De Twentsche Kabelfabriek, waar voor allerlei, bedrijven electrische kabels, zoowel zwak- als sterkstroom, in groote hoeveelheden gefabriceerd worden. Mede door zijn initiatief werd in 1935 opgericht de Textielmaatschappij Haaksbergen in welke fabriek een voor ons land geheel nieuw artikel gefabriceerd wordt, nl. geweven viltdoeken en technische vilten. Ook van deze maatschappij is ten Br. commissaris. - De eerste twee jaren na de oprichting der Ned. Textiel Conventie te Arnhem is ten Br. bestuurslid van dit voor de textielindustrie zoo belangrijke kartel geweest, van 1932-1936 was hij lid van den Gemeenteraad van Haaksbergen en vele jaren maakt hij deel uit van den Kerkoraad der Ned. Herv. Gemeente aldaar. - Ten Br. is een groot jachtliefhebber en zijn beschikbaren tijd besteedt hij meest in de vrije natuur. ó Oostenstraat 53, Haaksbergen.