Lucas Bruins

M, #7929, * z 1660
  • Bewezen of mogelijke relaties:
  • Lucas Bruins was mogelijk de vader van Eva Bruins, want Eva's schoonvader is Jan, en zij noemt haar 1e zoon Jan Lukas. Haar man Gerhard Meijlink noemt Dr. Gerhard Mulleris zijn oom (hij is de broer van Eva's moeder.)1
     Lucas Bruins was van Almelo bij zijn huwelijk.2 Hij trouwde met Geertruijd Janssen Mullers , dochter van Jan Muller,2,3 (otr. (NH) 15 mei 1692, Almelo)2 Zij gingen met attestatie naar Tubbergen, en trouwden daar op 12/22 Jun.2

Andere informatie:
Lucas Bruins was in 1710 burgemeester van Stad Almelo.4,3
Volgens Van der Vies 5 was Lucas, de vader van Theodorus Bruins, Burgemeester in 1710. In het testament van zijn schoonvader in 1720 wordt Lucas, de man van Geertruijd Janssen Mullers, oud-burgemeester genoemd3. De beide Lucassen kunnen niet dezelfde persoon zijn, want hij trouwt in 1692 als jm, en Theodorus trouwt in 1701. Lucas Bruins werd lidmaat (met attestatie van Deventer) van de NH kerk in Almelo in 1691.6
Stadsgericht, Almelo, 17 jan 1744:
Gerh. Meijlink, JUDr. en advocaat als gevolmachtigde van zijn oom Dr. Gerhard Mulleris transporteerden aan Lucas Bruins, (oud-burgemeester) en zijn huisvrouw Geertruit Mulleris en erfgenamen, een aandeel in een huis en wheere, thans door hemzelf bewoond, tussen het huis van de weduwe van Jan ten Cate en de Krikkengang; en een aandeel in een huis op de Hofte, tussen het huis van Gerrit ter Vree en dat van Hendrik Tusvelt.1

Familie

Geertruijd Janssen Mullers * z 1670
Kind

Bronvermelding(en)

  1. [S23] SA, Inv. #2619, fol. 507. Transportacte, 17 Jan 1744.
  2. [S10] DTB NH Almelo, Huwelijken/Marriages : Luijkes Bruijns en Geertruid Janssen Mullers, 15 May 1692.
  3. [S23] SA, Inv. #2619, Fol. 86-88. Testament Jan Muller, 16 Feb 1720.
  4. [S40] Burgemeesters Almelo.
  5. [S646] A.B. Van der Vies, "Bruins", pg. 131.
  6. [S202] NH Lidmaten. Film #0116411, image 273a.

Als je meer weet, of als je een fout vindt, laat het me weten