Geertruijd Janssen Mullers1

V, #7928, * z 1670
VaderJan Muller2 * z 1640, + n 16 feb 1720
  • Andere namen en spelling varianten:
  • De weduwe Lucas Bruijns (bij de taxatie.)3
  • Geertruit Mulleris (in transportacte.)4
     Geertruijd Janssen Mullers was van Almelo bij haar huwelijk.1 Zij trouwde met Lucas Bruins1,2 (otr. (NH) 15 mei 1692, Almelo)1 Zij gingen met attestatie naar Tubbergen, en trouwden daar op 12/22 Jun.1

Andere informatie:
Zij werd vermeld in het testament van Jan Muller op 16 feb 1720.5 Geertruijd Mullers werd lidmaat van de NH kerk in Almelo op 29 maart 1692.6

Gerechtszaken:

Stadsgericht, Almelo, 30 mei 1739:
Ds. Gerhardus Mullerus, alsmede oud-burgemeester Lucas Bruins en zijn huisvrouw Geertruit Mulleris, als gezamelijke erfgenamen van hun overleden broer en zwager Willem Mullerus transporteerden aan Thomas Stromeijer, en zijn huisvrouw Wilhelmina Monnink en erfgenamen, het huis en weehre met bijbehorende grond van wijlen Willem Mullerus, gelegen in de Schuttengang, direct naast de woning van het Gasthuis.4


Volkstellingen:
1750 Heerlijkheid Almelo Taxatie: De weduwe Lucas Bruijns. De totale waarde was 2720:0:0 Zij woont in Borne.3

Familie

Lucas Bruins * z 1660
Kind

Bronvermelding(en)

  1. [S10] DTB NH Almelo, Huwelijken/Marriages : Luijkes Bruijns en Geertruid Janssen Mullers, 15 May 1692.
  2. [S23] SA, Inv. #2619, Fol. 86-88. Testament Jan Muller, 16 Feb 1720.
  3. [S260] Pers. Quot., Heerlijkheid Almelo, 1750. pg. 11.
  4. [S23] SA, Inv. #2619, Fol. 365-366. Transportacte, 30 May 1739.
  5. [S23] SA, Inv. #2619, Fol. 86-88. Testament Jan Muller, 16 Feb 1720, Fol. 88. Aanvaarding, 22 Oct 1727.
  6. [S202] NH Lidmaten. Film #0116411, image 284a.
  7. [S23] SA, Inv. #2619, fol. 507. Transportacte, 17 Jan 1744.

Als je meer weet, of als je een fout vindt, laat het me weten