• [S1] Church of Latter Day Saints. Family History Centers. Marriages. Index and/or images available at http://www.archiefalmelo.nl/
 • [S2] Registers van de Burgelijke Stand. WieWasWie, https://www.wiewaswie.nl/
 • [S3] Familieberichten op Microfiche. Centraal Bureau voor Genealogy: Postbus 11755, 2502 AT Den Haag.
 • [S5] Church of Latter Day Saints. Family History Centers. Huwelijken/Marriages. LDS Film #0116413.
 • [S6] Historisch Centrum Overijssel. Zwolle. Dopen/Baptisms. LDS Film #0116413.
 • [S7] Archief Almelo. Marriages. Index and/or images available at http://www.archiefalmelo.nl/. LDS Film #0116428.
 • [S10] Church of Latter Day Saints. Family History Centers. Huwelijken/Marriages. LDS Film #0116411.
 • [S11] Church of Latter Day Saints. Family History Centers. Marriages. LDS Film #0116412.
 • [S12] Church of Latter Day Saints. Family History Centers. Marriages. LDS Film #0116412.
 • [S14] FamilySearch.org. https://familysearch.org/. Huwelijksbijlagen/Mar. Enclosures. Index and/or images available at http://familysearch.org. LDS Film #0116421 through 0116425.
 • [S15] Church of Latter Day Saints. Family History Centers. Overlijden/Deaths. LDS Film #0116412.
 • [S16] Registre des déclarations á l'adopter des noms de familles et prénoms fixes, faits par les habitants de la Commune d'Almelo. Mairie d'Almelo. 1812. Church of Latter Day Saints, Family History Centers. Index and/or images available at http://www.historischcentrumoverijssel.nl/NR/rdonlyres/3CCF1865-BF40-4648-8EEF-9F42385E6309/0/Almelo.pdf. LDS Film #0116414.
 • [S18] Church of Latter Day Saints. Family History Centers. Baptisms, Marriages, Church Members. LDS Film #116413 Items 1-3.
 • [S19] Volkstelling Twente 1795. Historisch Centrum Overijssel. Zwolle. Toegang 3.1, Inv. #5343.
 • [S20] Church of Latter Day Saints. Family History Centers. Births. Index and/or images available at http://www.archiefalmelo.nl/
 • [S22] Zwolle. Historisch Centrum Overijssel. Inv# 2638 - 2658. LDS Film #1393438, #1393439.
 • [S23] Zwolle. Historisch Centrum Overijssel. Toegang 39, Inv. 2618-2624.
 • [S24] Volkstelling Twente. Stad en Landgericht Almelo. 1748. Historisch Centrum Overijssel, Zwolle. Index and/or images available at http://www.historischcentrumoverijssel.nl/NR/rdonlyres/3CCF1865-BF40-4648-8EEF-9F42385E6309/0/Almelo.pdf
 • [S26] Archief Almelo. Overlijden/Deaths. Index and/or images available at http://www.archiefalmelo.nl/
 • [S28] Church of Latter Day Saints. Family History Centers. Overlijden/Deaths. Index and/or images available at http://www.archiefalmelo.nl/
 • [S29] Zwolle. Historisch Centrum Overijssel. Toegang 214.
 • [S32] Church of Latter Day Saints. Family History Centers. Dopen/Baptisms. LDS Film #0116411.
 • [S33] Personal communication. E-mail message to Afina Broekman.
 • [S36] Hans Houwaard, correspondence. 1998 - 2001 from e-mail address to Afina Broekman. Correspondence consists of a letter (6 Sep 1998. Re: ten Bruggencate) and a webpage: Kwartierstaat van J. Th. Houwaard. This page has disappeard but the information is in a different form available at http://www.tomaatnet.nl/~mies/
 • [S40] Burgemeesters van de Stad Almelo 1659-1795. N.p.: n.pub.
 • [S53] Bicker Caarten, A.. Fiche nr. 1721-1725, Centraal Bureau voor Genealogy, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag.
 • [S59] Diverse Doop, Trouw, en Begraafboeken. Details in CD.
 • [S61] Gerard de Voer, correspondence. 1998 - 2012 from e-mail address to Afina Broekman.
 • [S71] Zwolle. Historisch Centrum Overijssel, Notariele actes van Warnaars, Almelo, 1812 - 1840. Toegang 122, Inv. #176.
 • [S155] Zwolle. Historisch Centrum Overijssel, Notariele actes van van Riemsdijk, Almelo, 1812 - 1852. Toegang 122, Inv. #50.
 • [S170] Zwolle. Historisch Centrum Overijssel. Toegang 38.
 • [S224] Huussen, Jr., A. H.. "Huwelijksdispensaties 1795-1810 (1)", Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 29 (1975).
 • [S225] H. Wagenvoort. "Kwartierstaat Wagenvoort", Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging 33, nr. 11 (1975).
 • [S260] Register van Personele Quotisatie (kohier 1000e penning). Heerlijkheid Almelo. 1750. Historisch Centrum Overijssel, Zwolle. Statenarchief Overijssel inv. nr. 2556.
 • [S271] Gemeente Archief Amsterdam. Online database. Index and/or images available at http://gemeentearchief.amsterdam.nl/archieven/genealogie/doopregisters/zoek/index.nl.html
 • [S320] Zorn, H. C., Compiler. Twente Bestand, online: http://www.twentebestand.nl/
 • [S321] Troost, Erik, Compiler (e-mail address). Familie Troost, online: http://www.familie-troost.demon.nl/
 • [S351] Gemeente Archief Rotterdam, Compiler. Digitale Stamboom Rotterdam, online: http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/collectie/digitale-stamboom
 • [S354] A.F.M. Hilgerink. Doopboek Tubbergen, (O), NLD. Enschede: Stichting Genealogische Werkgroep Twente, 2005. Online at http://www.vpnd.nl/ov/tubbergen_dtb.html
 • [S359] A.F.M. Hilgerink. Trouwboek Tubbergen, (O), NLD 1688-1811. Enschede: Stichting Genealogische Werkgroep Twente, 2005. Online at http://www.vpnd.nl/ov/tubbergen_dtb.html
 • [S445] Alle Groningers.nl, (Groningen). Index and/or images online at http://www.allegroningers.nl/
 • [S487] Archief Almelo. Overlijden/Deaths. Index and/or images available at http://www.archiefalmelo.nl/
 • [S488] Archief Almelo. Marriages. Index and/or images available at http://www.archiefalmelo.nl/
 • [S491] Archief Almelo. Geboorten/Births. Index and/or images available at http://www.archiefalmelo.nl/
 • [S501] Yvette Hoitink, Compiler (http://www.dutchgenealogy.nl/tng/suggest.php). Yvette's Dutch Genealogy Homepage, online: http://www.dutchgenealogy.nl/
 • [S513] Van Papier naar Digitaal: Overijssel. Index and/or images online at http://vpnd.nl/statuspagina-ov.html. Contains scans of original documents.
 • [S559] Tom Letteboer en Jan Harzevoort, correspondence. Aug 2010 from e-mail address to Afina Broekman.
 • [S723] Gemeente Archief Amsterdam. Online database. Index and/or images available at https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/indexen/index.nl.html
 • [S858] Zichtbaar Verleden van Almelo. http://www.almelo.nl: Gemeente Almelo, 2014. Online at https://www.almelo.nl/file/495/download
 • [S899] Racer, Mr. J.W.. Almelosche Oudheden, betreffende verscheiden merkwaardigheden omtrent de Heerlijkheid Almelo. Campen: J.A. de Chalmot, 1785.