Gerrit Roelf Monnik1

M, #8527, * z 1662, + v 1743
VaderJan Henrik Monnik1 * z 1630, + v 1692
  • Andere namen en spelling varianten:
  • Onderrigter Monnik (in taxatie lijst.)2
  • Gerrit Mönik (in de lidmaten lijst.)3
     Gerrit Roelf Monnik was van Almelo bij zijn huwelijk.1 Hij trouwde (NH) met Anna Catharina Cramers , dochter van Frans Herman Cramer, op 20 apr 1692 in Almelo1 (otr. 3 apr 1692, Almelo.)1 Hij overleed v 1743, want zijn vrouw is weduwe in een transportacte.4,2

Andere informatie:

Gerrit Roelf Monnik was in 1714 onderrichter in Almelo.5 Gerrit Mönik werd lidmaat van de NH kerk in Almelo op 26 maart 1692.3

Gerechtszaken:

Stadsgericht, Almelo, 15 okt 1714:
Gerrit Velers, en zijn huisvrouw Johanna Kramers transporteerden aan Gerrit Roelf Monnik, en zijn huisvrouw en kinderen, hun halve huis en weere, gelegen bij de Goote, bewoond door Hendrik Haaxberger, waarvan de andere helft behoort aan Arent Baerschers. Met de halve grond achter het huis en de voorste weefkamer van 2 getouwen, de stal op de deele, met de hilde daarboven, de beddestede op de deele met de plaatse daarboven tot aan de zolder met de patte voor de deur.5


Volkstellingen:
1750 Heerlijkheid Almelo Taxatie: De erfgenamen van wijlen de onderrigter Monnik.. Het onroerend goed werd getaxeerd op 570:0:0.2

Familie

Anna Catharina Cramers * z 1670
Kinderen

Bronvermelding(en)

  1. [S10] DTB NH Almelo, Huwelijken/Marriages : Gerrit Roelf Monnik en Anna Catharina Cramers, 3 Apr 1692.
  2. [S260] Pers. Quot., Heerlijkheid Almelo, 1750. pg. 2.
  3. [S202] NH Lidmaten. Film #0116411, image 284a.
  4. [S23] SA, Inv. #2619, fol. 487-488. Transportacte, 14 Jan 1743.
  5. [S23] SA, Inv. #2618*, Fol. 86-87. Transportacte, 15 Oct 1714.
  6. [S265] Reasoned assumption: Son Frans Harmen Monnik is then named after his maternal grandfather.
  7. [S265] Reasoned assumption: The nephews of Jan Jansen Knoef become guardians over Frans Harmen Knoef. Jan Jansen Knoef's father-in-law could be Frans Harmen Cramer. Frans Harmen is then named after his grandfather.

Als je meer weet, of als je een fout vindt, laat het me weten