Baerent Hagedoorn1

M, #7920, * z 1655, + n 1727
  • Berent Hagedoren.2
  • Bewezen of mogelijke relaties:
  • Baerent kan niet dezelfde persoon zijn als Berent Hagedoorn. Berent Hagedoorn had in 1663 een hoge leeftijd, Baerent Hagedoorn was toch ws niet eerder geboren dan 1650.
     Baerent Hagedoorn overleed n 1727, want hij neemt een hypotheek op.1

Andere informatie:
Baerent Hagedoorn werd lidmaat van de NH kerk in Almelo in sep 1693.3

Gerechtszaken:

Stadsgericht, Almelo, 3 apr 1717:
Jan Hendrik Mullerus, en zijn huisvrouw Alberdina Peters namen een hypotheek op bij Baerent Hagedoorn, en zijn huisvrouw en erfgenamen, met als onderpand hun huis en wheere, staande op de Plas, hetwelk zij gekocht hebben van haar broer Hendrik Peters en zijn vrouw.4

Stadsgericht, Almelo, 14 okt 1727:
Baerent Hagedoorn nam een hypotheek op bij Albertus Bastiaan en zijn huisvrouw Anna Christina Lubelei en kinderen en erfgenamen, met als onderpand zijn huis en wheere, door hemzelf bewoond. Verder zijn aanwezig Philippus Prumes en zijn huisvrouw Cornelia Hagedoorn, Abraham Hagedoorn en zijn huisvrouw, voor henzelf, en de eerste samen met Cornelis Trovest als mombaren over de onmondige kinderen van Jan Bakker en wijlen zijn eerste huisvrouw Geertruid Hagedoorn, met name Simon Bakker en Fenneken Bakker, en ook Jan Bakker, die zich garant stellen voor hun wettige portie.1

Familie

Kinderen

Bronvermelding(en)

  1. [S23] SA, Inv. #2619, Fol. 19-20. Hypotheekacte, 14 Oct 1727.
  2. [S899] Mr. J.W. Racer, Alm. Oudheden, pg. 80.
  3. [S202] NH Lidmaten. Film #0116411, image 285a.
  4. [S23] SA, Inv. #2618*, Fol. 179-181. Hypotheekacte, 3 Apr 1717.

Als je meer weet, of als je een fout vindt, laat het me weten