Piternella Wolters1

V, #3589, * z 1700, + n 1767
VaderHendrik Wolters1 * z 1670, + v 1743
  • Andere namen en spelling varianten:
  • De weduwe Lambert ten Bruggencate (in de volkstelling.)2
  • Bewezen of mogelijke relaties:
  • Was Piternella Wolters mogelijk een dochter van Hendrik Wolters? Hendrik Wolters trouwde in 1696, zijn vrouw's broer Pieter overl. voor 1708; Piternella trouwde in 1743, vader overleden. Zij zou naar haar oom genoemd kunnen zijn.
     Piternella Wolters was van Heerlijkheid Almelo bij haar huwelijk.1 Zij trouwde (NH) met Lambert ten Bruggencate , zoon van Herman ten Bruggencate en Geesken Rompelman, op 17 nov 1743 in Almelo1 (otr. (NH) 5 okt 1743, Almelo, ook in Amsterdam. Zij kregen op 26 Oct een certificaat van Amsterdam om in Almelo te trouwen.)1,3 Zij overleed n 1767.4,5

Andere informatie:
Zij woonde bij haar huwelijk in Amsterdam.1

Gerechtszaken:

Landgericht, Almelo, 20 feb 1767:
Piternella Wolters weduwe van wijlen Lambert ten Bruggenkate, met Gerrit ter Brake als momber transporteerde een stuk land op de Bartelsgaarden, het eerste stuk van de Bartels Brugge, tot aan het stuk door Barent ten Bruggencate Isaaczn aangeschaft, aan Johannes Revius en zijn huisvrouw Catharina Elisabeth Bruins. Het koopcontract was opgesteld op 9 Jan 1767.6

Landgericht, Almelo, 20 feb 1767:
Piternella Wolters wed. Lambert ten Bruggenkate, met Gerrit ter Brake als Momber transporteerde een stuk land op de Bartelsgaarden, het tweede stuk van de Bartels Brugge, tussen het land van Jannes Revius en dat van Claas Troost, aan Barent ten Bruggencate Isaaczn en desselfs huisvrouw Jenneken ten Bruggenkate. Het koopcontract was opgesteld op 9 Jan 1767.4

Landgericht, Almelo, 20 feb 1767:
Piternella Wolters wed. Lambert ten Bruggencate, met Gerrit ter Brake als momber transporteerde een stuk land, gelegen op de zgn Bartels Gaarden, zijnde het derde stuk van de Bartels Brugge, tussen het land door Baerent ten Bruggencate aangekocht en de Gemeene weg, aan Claas Troost en zijn huisvrouw Harmina ter Horst. Het koopcontract was opgesteld op 9 Jan 1767.5


Volkstellingen:
1748 Stad Almelo volkstelling: Gezin van de weduwe Lambert ten Bruggencate (1e kwartier). Gezin bestaat uit de weduwe en een kind, Janna, 14 jr.2

Bronvermelding(en)

  1. [S10] DTB NH Almelo, Huwelijken/Marriages : Lambert ten Bruggenkate en Piternella Wolters, 5 Oct 1743.
  2. [S24] Volkstelling Twente, Stad en Landgericht Almelo, 1748. pg. 7, #11.
  3. [S723] DTB, Amsterdam, online database : Bk 586, #478. Lambert ten Bruggencate en Pieternella Wolters, 11 Oct 1743.
  4. [S22] LA Court Records, Inv. #2649, Fol. 110. Transportacte, 20 Feb 1767.
  5. [S22] LA Court Records, Inv. #2649, Fol. 111. Transportacte, 20 Feb 1767.
  6. [S22] LA Court Records, Inv. #2649, Fol. 109. Transportacte, 20 Feb 1767.

Als je meer weet, of als je een fout vindt, laat het me weten