Janneke Jansen ten Cotte1

V, #17782, * z 1645, + ts 1679 - 1681
  • Bewezen of mogelijke relaties:
  • Was Janneke Jansen ten Cotte mogelijk een zuster van Jan Jansen ten Cate? Janneke en haar man kopen een stuk land aan Jan en zijn vrouw.
     Janneke Jansen ten Cotte trouwde met Warner van Oonk.1 Zij overleed ts 1679 - 1681, want zij en haar man kopen een stuk land in 1679, en haar man hertrouwde in 1681.1,2

Andere informatie:
Zij was mischien de Janna Janssen ten Cate, die op 20 juni 1693 lidmaat werd van de NH kerk in Almelo.3

Familie

Warner van Oonk * z 1640, + n 1715
Kinderen

Bronvermelding(en)

  1. [S23] SA, Inv. #2618, Fol. 153. Transportacte, 26 May 1679.
  2. [S57] Neuenhaus. Werner Aleffs, Wedenaar ende Borger tot Almelo, ende Swennichien Gerritsen, naegelatene eheliche Dochter van sal. Jan Gerritsen, in sijn Leven geweesen Borger alhier (banns 15 Jul 1681), Ortsfamilienbücher. Index and/or images online at http://www.ortsfamilienbuecher.de/. Na 2005 zijn Theo Davina's databases opgegaan in Online Orts Familien Bucher.
  3. [S202] NH Lidmaten. Film #0116411, image 284b.

Als je meer weet, of als je een fout vindt, laat het me weten