Geertje Hendriksen1,2

V, #14263, * z 1670
VaderHindrik Kleijssen1 * z 1640, + v 1693
  • Andere namen en spelling varianten:
  • Gerrit Kleisen (in haar testament.)3
     Geertje Hendriksen was van Heerlijkheid Almelo bij haar huwelijk.1 Zij (1) trouwde (NH) met Jan Reefman , zoon van Geerd Reefman, op 1 okt 1693 in Almelo1,2 (otr. (NH) 27 aug 1693, Almelo.)1 Zij (2) trouwde met Berend Derksen2 (otr. (NH) 9 jan 1701, Almelo.)2

Andere informatie:
Zij woonde bij haar tweede huwelijk in Almelo.2
Baerent Derksen Verbeke en Gerrit Kleisen maakten op 13 aug 1728 een testament op. Haar momber was Secr. Hein. Zij benoemen elkaar tot erfgenaam. Na de dood van de langstlevende zal de erfenis in 2 gelijke porties worden verdeeld onder de wederzijdse families.3 Zij was mischien de Geertjen Hendriks, die in 1692 lidmaat (met attestatie van Haarlem) werd van de NH kerk in Almelo.4

Bronvermelding(en)

  1. [S10] DTB NH Almelo, Huwelijken/Marriages : Jan Reefman en Geertjen Hendriksen, 27 Aug 1693.
  2. [S10] DTB NH Almelo, Huwelijken/Marriages : Berend Derksen en Geertje Hendriksen, 9 Jan 1701.
  3. [S23] SA, Inv #2619, Fol. 74-75. Testament Baerent Derksen Verbeke en Gerrit Kleisen, 13 Aug 1728.
  4. [S202] NH Lidmaten. Film #0116411, image 273a.

Als je meer weet, of als je een fout vindt, laat het me weten