Jannes Ruinx1

M, #13739, * z 1675, + n 1748
VaderBerend Ruinx2 * z 1634, + ts 1697 - 1716
MoederMargrieta Vrijlink3 * z 1640, + n 1725
 • Andere namen en spelling varianten:
 • Burgemeester Jannes Ruinck.4
 • Borgerd Ruins (in de volkstelling.)5
     Jannes Ruinx was van Almelo bij zijn huwelijk.1 Hij trouwde met Anna Christina Hoobreke in Almelo1 (otr. (NH) 29 mei 1707, Almelo.)1 Hij overleed n 1748, want hij wordt vermeld in de volkstelling.5

Andere informatie:
Jannes Ruinck was ts 1718 - 1756 burgemeester van Stad Almelo.4
Jannes Ruinx en Christiena Hooftbreeker maakten op 18 mei 1716 een testament op. Zij benoemen elkaar als erfgenaam, maar indien het huwelijk kinderloos blijft, zal na de dood van de langstlevende, de helft van de nalatenschap gaan naar de famlie van testator, en de andere helft naar de zuster van testatrice, Catrina Hooftbrekers. Indien zij kinderloos is, vervalt dit deel aan de zoon van Mr. Henr. Ruink, genaamd Daniel Ruink. Christiena wenst dat hetgeen zij op de maandcedulen van haar broer Daniel Hooftbrekers op de Oost-Indische Compagie te Amsterdam te goed heeft, voor de helft aan haar man en voor de helft aan haar zuster Catrina zal vervallen. Haar zuster krijgt ook haar lijfgoederen, en haar schuld wordt kwijtgescholden. Jannes benoemt zijn moeder Margrieta Vrijlink als erfgenaam in haar legitieme portie uit zijn vaderlijk goed, hetwelk hij nog niet ontvangen heeft. Na het overlijden van de langstlevende vermaken zij 50 car. gld aan de Armen.3
Jannes Ruinx en Christiena Hooftbreeker maakten op 23 mei 1725 een testament op. Jannes benoemt Christiena als universeel erfgenaam, na aftrek van de legitieme portie voor zijn moeder Margrieta Vrijlink, Christiena benoemt haar man als universeel erfgenaam. Jannes legateert aan zijn broers Albert Ruijnx en Jan Hendrik Ruinx, en aan de zoon van wijlen zijn broer Hendrik Ruink, genaamd Daniel Ruink de somma van ƒ25.- te verdelen. Christiena's zuster, Catrina Hooftbrekers, krijgt ook ƒ25.2 Jannes Ruijnk werd lidmaat van de NH kerk in Almelo in okt 1695.6

Gerechtszaken:

Stadsgericht, Almelo, 22 juni 1716:
Berentien Hendriks Heineman als erfgenaam van haar broer Jan Hendrik Heineman, mede namens de overige erfgenamen, met haar man Jan Henriks Olde als momber transporteerde het huis van wijlen Jan Heineman, gelegen tussen het huis van de weduwe R. Raquet en dat van Everd Hendriks, aan Jannes Ruinx en zijn huisvrouw Christiena Hooftbreeker en erfgenamen.7

Stadsgericht, Almelo, 14 feb 1739:
Jannes Ruinx, burgemeester, en zijn huisvrouw Anna Christiena Hoofbrekers namen een hypotheek op bij Albertus Bastiaan, oud-burgemeester, en zijn huisvrouw Anna Christina Lubelije en erfgenamen, met als onderpand hun halve huis en weehre, door henzelf bewoond, waarvan de andere helft toebehoort aan de weduwe Raquet.8


Volkstellingen:
1748 Stad Almelo volkstelling: Gezin van Borgerd Ruins (2e kwartier). Gezin bestaat uit alleen de man.5

Bronvermelding(en)

 1. [S10] DTB NH Almelo, Huwelijken/Marriages : Jannes Ruinx en Anna Christina Hoobreker, 29 May 1707.
 2. [S23] SA, Inv. #2618*, Fol. 411-415. Testament Jannes Ruinx en zijn huisvrouw Christiena Hooftbreeker, 23 May 1725.
 3. [S23] SA, Inv. #2618*, Fol. 148-151. Testament Jannes Ruinx en zijn huisvrouw Christina Hooftbrekers, 18 May 1716.
 4. [S40] Burgemeesters Almelo.
 5. [S24] Volkstelling Twente, Stad en Landgericht Almelo, 1748. pg. 9, #3.
 6. [S202] NH Lidmaten. Film #0116411, image 287a.
 7. [S23] SA, Inv. #2618*, Fol. 151-152. Transportacte, 22 Jun 1716.
 8. [S23] SA, Inv. #2619, Fol. 347-348. Hypotheekacte, 14 Feb 1739.

Als je meer weet, of als je een fout vindt, laat het me weten