Evert     soldaat     1748.
Otto Albrink     corporaal onder de majoor van Rechteren     1693.
Jacob de Auldt     soldaat in het leger van Napoleon     c 1812.
Jan Ariaans     soldaat in 't Regiment van de Heer Colonel Crommelin, in de Compagnie van de Heer Majoor Cocq van Nerijnen     1735.
Hendrik Berends     soldaat onder 't regiment van de overste Sinteman     1701.
Jan Berends     soldaat bij de Nationale Militie in garnizoen in Deventer     1817.
Johan Ernst Beringhausen     lid van de Mobile Overijsselsche Schutterij in garnizoen in Deventer     1831.
Johannes Boddeman     milicien, dienende bij de 7e afdeling Infanterie in 's Hertogenbosch     1837.
Jan Hendriks Bolk     soldaat onder het Regiment van Gl…en     1709.
Abraham Bolte     soldaat onder de Heer Capitein van Voorst     1728.
Albert Gerritsen van den Bosch     soldaat onder 't Regiment van Heijden     1712.
Hermannus van den Bosch     schutter bij de mobile overijsselsche schuttterij     1832     in 1832 was hij in garnizoen in Veggel.
Matijs Perinus de Bosson     gewesen rijdende commis bij de convoyen in Lienten     1816.
Brinkman     Hanovers soldaat     1749.
Jan Janssen Brouwer     soldaat in de Garde     1706.
Hendrikus ter Brugge     soldaat in de Fransche Armee. Waarschijnlijk op weg naar Rusland overleden     c 1813.
Hermannus ter Brugge     soldaat in de comp. van de Heer Capiteyn Ernst van Eversum (of Ernssum), in garnisoen in Leeuwarden     1742.
Gerrit ten Bruggencate     schutter in de 2e Afdeling Mobile Overijsselsche Schutterij, 1e Batallion, 4e Kompagnie     1838.
Gerrit Bruggink     soldaat onder de Compagnie van de Heer Captein Greve     1747.
Lambert Bruggink     soldaat     1778     Hij was in garnizoen in Maastricht.
Lucas Bruggink     caissonrijder bij het 1e Batt. 2e Afd. Mobile Overijsselsche Schutterij     1833.
Gerrit Hendriksen Bruinhout     soldaat onder Capiteijn Lespierre     1702.
Hendrick Bruins     soldaat in de Compagnie van de Heer Graaf van Rechteren, Heer tot den Vellener     1735.
Reint Bruins     soldaat onder de Compagnie van Hoogenhoff (bij 1e huwelijk), soldaat in het Regiment van de Heer generaal Amant in de Compagnie van de Heer Capitein van der Horst (bij 2e huwelijk), en soldaat onder het Regiment van de Colonel Woltering in Bergen op Zoom (bij 3e huwelijk)     1713.
Jan ten Cate     kanonier bij de 4e Afd. Artillerie     1826.
Dieudonne Colard     Sergeant Majoor van de Grens Jagers (later gepensioneerd)     1809.
Berend Cuiper     soldaat onder de Overste Burmania     1703.
Gerrijt Cuijper     cadet onder het regiment van de Grave van Rochefort     1707.
Hermanus Dannenberg     Luijtenant in 't eerste Battalion van den Generaal Major Grave van Rechteren in Guarnisoen tot Coevorden     1759.
Lambert Derksen     soldaat bij het 4e bataillon artillerie van de Nationale Militie     1837     Hij was met onbepaald verlof.
Jan Egberts Droste     soldaat onder de Overste Burmania     1706.
Esker van Egbrink     soldaat     1748     Hij was een gevangene in Frankrijk.
Willem Esendam     fusillier bij het 5e Batt. Infanterie, Nationale Militie     1817.
Jan Frielink     canonnier bij het tweede Bataillon, elfde Compagnie, negende Regiment artillerie te voet     een onbekende datum.
Adolphe Gaet     soldaat in het leger van Napoleon     c 1812.
Diederich Gebel     jager in het 1e Batt: jagers in dienst van de Republiek     c 1797.
Berns Gerritsen     soldaat onder Capiteijn Schuls     1714.
Everd Gerritsen     soldaat onder de heer Majoor van Rechteren     1695.
Gerhardus Grobben     schutter in de rustende Overijsselse Schutterij     c 1851.
Gerrit Jansen Grobbe     grenadier in 't Regiment van Colonel Leopold graaf van Rechteren     1747.
Jannes Maathuis Grobben     soldaat     1830     Hij diende bij de Regiment Grenadiers en Jagers (#2104). Hij werd vermist op 26 Sep 1830, en afgevoert als deserteur op 3 Nov 1830.
Ariaen Hendriks     soldaat     1704.
Harmen Hendriks     soldaat onder het Regiment van de Heer Generaal Majoor van Heijden     1706.
Gerrit Hinnen     milicien bij het 2e Battaillon Jagers     1838.
Adrianus van Hisbeen     fusillier onder het 2e Bataillon van de vijfde halve Brigade, in garnizoen in Doesburg     1801.
Johan Henrik Hornöng     soldaat onder 't Regiment van Generaal Graaf Leopold van Rechteren     1748.
Friderich Johan Baron van Hussel op Nieuw Windek     overste te voet in dienst der Ver. Nederlanden     1706.
Jan Ilfring     gewesen jager in Koninklijke Hollandse dienst, hier in Almelo in garnizoen gelegen     1809.
Gerrit Jansen     soldaat in het Regiment van de Heer Coll. Verhoef in de Compagnie van de Luit: Coll: Ulger, in garnizoen in Zwolle     1729.
Joannis Jansen     soldaat     1716.
Abraham Kamerling     soldaat     1716.
Gerrit Jan Kraijnck     luitenant van het Regiment van de overste Soutland     1700.
Hendrik Jan Kreijink     cornet onder het regiment van zijne Exc. generaal-lieutenant van Opdam     1700.
Germain Krommendick     soldaat in het leger van Napoleon     c 1812.
Jannes Krommendijk     kannonnier 1e kl., 3rd Batt., 6th Comp. Nederlandsche Artillerie Landmacht     een onbekende datum.
Lambert Kruiderink     gepensioneerd soldaat     1802.
Bernardus Kuiper     fusilier bij de 7e afdeling infanterie     1832.
Jan Kuiper     milicien bij de 7e afdeling infanterie     1837     Consent van de kolonel was afgegeven 30 Dec 1836 in 'sBosch.
Hendrik Lamberts     soldaat in de Garde     1706.
Derk Leefrink     soldaat in het leger van Napoleon     c 1812.
Jan Leenders     ruiter onder de Heer Majoor van Rechteren     1697.
Gerrit Leijerweerd     ruiter in de Comp van Majoor C. A. Graaf van Rechteren, Heere van de Vellener     1740.
Albertus Leus     milicien     1832     Hij diende bij het Depot der 18e afdeling Infanterie.
Jan Hendriksen Leusveld     soldaat onder de kapitein Rechteren     1693.
Jan Lindeboom     fusillier onder het Battaillon Nationale Militie #4 Depot Compagnie in Kampen     1818.
Gerhardus Lip     soldaat in 't Regiment van Badendurlach     1755.
Lorentz Lohroij     gepensioneerd sergeant     1812.
Jan Luikas     ruiter onder de majoor van Rechteren     1696.
Berend Lulof     fusilier bij het 4e bataillon landmilitie, 4e compagnie, Nederlandse troupes     1815.
Jan Hendrik Lurum     gevangen soldaat     1760.
Johannis van de Meide     soldaat in het 2e batallion van het regiment Orange Gelderland     1790.
Wolter Meijer     soldaat onder de compagnie van den Heer Lt. colonel de Sintamant     1740     Hij was in 1748 gevangen in Frankrijk.
Jacob Meijerotto     ritmeester in het regiment van de Graaf van Rechteren     1779.
Johannes Mill     soldaat in het Regiment Oranje Gelderland     1788.
Cornelis Mokkelencate     fusilier bij de 2e compagnie, 5e bataillon, 123e regiment van Ligne     1813.
Roedolf Nijhof     lid van de mobiele Overijsselsche schutterij     1831.
Jan Niekamp     soldaat onder Capitein Keppel     1705.
Jan Hendrik Nijkamp     fusillier bij de 7e afd. Infanterie     1836.
Jannes Nijkamp     soldaat in 't 2e Bataljon van Orange Drenthe     1764.
Willem Otten     ruiter onder de majoor van Rechteren     1696.
Adrianus Nicolaas Gerbrand van Overvelt     capitein van de 2e Comp: in de 2e halve Brigade Infanterie in dienst van de Bataafsche Republiek     1798.
Philip Paauw     soldaat in het 1e batt: Orange Gelderland     1789.
Gerrit Palms     soldaat     1748.
Leonard Pas     soldaat in het leger van Napoleon     c 1812.
Gradus Pesij     soldaat bij het 2e bataillon jagers     1837     Hij was met onbepaald verlof.
Frederijk Rudolff Baron van Rechteren     overste v/e Reg. Cavallerie t/d/v de Ver. Nederlanden     1706.
Jan Revenboer     tweede canonnier bij het achtste Compagnie van het negende Regiment artillerie te voet     1812.
Lambert Rhee     soldaat onder 't Regiment van Heijden     1713.
Jan Janssen Rijkelink     soldaat onder 't Regiment van Saxen Eijsenach     1708.
Everwijn de Ruiter     kannonier bij het 2e Batt. Nationale Militie     1816.
Jannes Schelfhorst     schutter bij de Overijsselsche Schuttery (1e Batt. 4e Comp. 2e Afd.)     c 1831.
Vrerik Hendriksen van de Schelfhorst     krijgsgevangene in Frankrijk     1748.
Gerrit Schobbe     soldaat onder de Compagnie van Latigue     1727.
Hendrik Schoonman     grenadier in het Regiment van Graaf Leopold Rechteren in de Compagnie van Capitein Graaf Casimir Rechteren     1747.
Matthijs Schot     gepensioneerd sergeant-majoor in dienst van deze lande, gepensioneerd van de staat. In 1813-1824 is hij gepensioneerd matroos     1802.
Anthoni Schreuder     milicien in de 7e afdeling infanterie     1826.
Gerrit Jan van het Slot     schutter bij het 1e Batt. 2e Afd. Overijsselsche Schutterij in 'sHertogenbosch     1832.
Johannes Smit     kannonnier 1e kl., 3rd Batt., 6th Comp. Nederlandsche Artillerie Landmacht     1815.
Pieter Smit     soldaat in het 2e bataillon Orange Gelderland in Delden     1788.
Jean Smitz     soldaat in het leger van Napoleon     c 1812.
Gerrit Streumer     corporaal onder 't ---------     1714.
Gerrit Gerritsen Streumers     soldaat onder Capitein Lespiers     1703.
Lucas Swam     schutter bij de mobile Overijsselsche Schutterij     1834.
Jacob Tietz     gedimmitteerd brigadier bij de weidende Artillerie trein     1809.
Jan Hendricks Tushvelt     soldaat in het Regiment van de Heer Colonel Baron Mulert in de Compagnie van de Capitein Sloot     1737.
Gerrit Uilenreef     fusillier bij het reserve Bataillon van de 7e afdeling Infanterie     1831.
Galenus Veen     lieutenant onder het Regiment van de Heer Generaal Glinstra     1752.
Hendrik Veldhuis     canonnier bij de 1e Comp. 9th Reg. Franse Artillerie te voet     1814.
Jean Vellekanten     soldaat in het leger van Napoleon     c 1812.
Thomas Wilmsen Verhagen     soldaat onder de Hr Capitein Regteren     1705. Hij was een flankeur bij de 1e Compagnie van het 1e Bataillon der 18e Afdeling Infanterie.
Jan Vrieling     soldaat in het leger van Napoleon     c 1812.
Hendrik Harmsen Wagehals     soldaat onder Capitein Godvried     1705.
Pieter Warnaars     soldaat onder Capitein Haersolte     1705.
Jan Warmink     fusillier bij de 7e afdeling Infanterie     1836.
Gerrit van de Wonde     fusillier bij de 1e Comp. van het Reserve Battaillon van de 14e afdeling Infanterie     1832.