Kaart van Stad Almelo (1525 - 1570)

SAB nummer: 3001 R 2. Facsimile uitgave. Oorspronkelijke kaarten gemaakt in opdracht van koning Philip II. In map een zeer uitvoerige toelichting op de kaartenserie van R. Fruin, archivaris A.R.A. Uit: Twenthe aan de hand van de kaarten van Jacobus van Deventer / C.J. Snuif