Het Burger-vrijkorps was opgericht op 10 dec 1783. Jacobus Revius stelde enige lege huizen ter beschikking om te oefenen.
In jan 1784 werden C. Cock, G. Schimmelpenninck Ab.zn, H. J. Colmschate, H. J. Revius, N. H. ten Cate, J. L. Ernst en M. Henrichs verkozen als de 7 commissarissen van het net opgerichte Exercitie Genootschap Almelo.
Kort daarop kiest het korps als zijn officieren

Bronvermelding(en)

  1. Dr. J. K. Abbes, De Almelosche Patriottenbeweging, Chapter 3. Enschede: van den Berg, 1997.