Register van het hooftgelt des Landt Gerichtes Almelo gelijk hetzelve aan de Heer Griffier Roeling op den 30ste October 1667 is overgesonden
Specificale Annotatie van de Hoofden in 't Gericht Almelo, gedaan 3 Aug. 1667.
Het hoofdgeld moest betaald worden voor inwonende gezinsleden twintig jaar en ouder (10 st.), en voor gezinsleden tussen de 12 en 20 (5 st.)
Er zijn twee lijsten: een lijst van 3 aug 1667 (waarin het gezinshoofd, een gezinsbeschrijving, en het aantal personen (in 2 kolommen: boven de 20 en boven de 12) vermeld wordt), en de copie van 30 oct 1667, bestaande uit een lijst van gezinshoofden en medebewoners boven de 20 jaar, en een lijst van medebewoners tussen de 12 en 20 jaar.
De copie van 30 oct heeft de naam en de medebewoners, en het aantal der bewoners (niet overgenomen, maar is altijd de som van de personen in de beschrijving). Soms is het aantal doorgestreept, soms staat er pp of p (pauper); dit is altijd doorgestreept. Soms is ook de hele lijn doorgestreept. Doorgestreepte informatie is niet opgenomen in het totale getal per bladzijde. De lijst van medebewoners 12-20 jaar heeft naam van de hoofdbewoner, relatie en aantal. Geen van de lijsten heeft paginering; de vermelde nummers en totalen zijn van de copie; en de paginering in de citatie is in de volgorde dat de bladzijden waren gefotografeerd.
De twee lijsten zijn niet identiek, er staan mensen op de lijst van 3 aug, die niet voorkomen in de copie. Ik heb de volgorde aangehouden, maar de lijst van 3 aug en die van 30 oct door elkaar verwerkt, zodat voor mensen die op beide lijsten voorkomen, eerst de gegevens van 3 aug, en daarna die van 30 oct vermeld worden. De gegevens van de 12-20 lijst zijn verwerkt met die van 3 aug.

Fotos van de lijst van 12-20 jarigen.
Fotos van de lijst van 3 aug. 1667.


Pg. 1.

Dit zou zowel Jan van het Veld als Veldjan kunnen zijn, maar de eerste is ouder.
3 aug 1667: Viccarts. Gezin: 4 personen >20.
30 okt 1667: de weduwe Viccarts. Gezin: de weduwe Viccarts met een zoon en een dochter. Zij zou de weduwe van Hendrik van Vikkershuis of Roelof Fikkers kunnen zijn.
3 aug 1667: Sagekuile. Gezin: 2 personen >20, en de weduwe, bedlegerig, gratis.
30 okt 1667: Hermen op de Sagekuile. Gezin: Hermen met een zoon, en de weduwe (pp.) Dit zou de vader van Harmen Harmsen op de Zaagkuile kunnen zijn.
3 aug 1667: Berent Weideman. Gezin: Berent met zijn vrouw (2 personen >20) en een dochter (1 persoon 12-20).
30 okt 1667: Weideman. Gezin: Weideman met zijn zoon.
3 aug 1667: Reefman. Gezin: Reefman's vrouw en zoon (2 personen >20).
30 okt 1667: Reefman. Gezin: Reefman's zijn vrouw en een zoon. Dit zou de vrouw van zowel Geerd Reefman als Jan Reefman kunnen zijn, maar Geerd heeft ws 2 zonen, en Jan heeft een dochter, die ws geboren is na 1664.
3 aug 1667: Hendrick Schutte. Gezin: Hendrick met de vrouwe (2 personen >20).
3 aug 1667: Peppel Alef. Gezin: Alef met de vrouwe (2 personen >20).
3 aug 1667: Boom Jan. Gezin: Jan met de vrouwe (2 personen >20).
30 okt 1667: Boom Jan. Gezin: Jan en zijn vrouw. Dit zou Boom Jan, Jan Janszen Boom, of Jan Lambertsen Boom kunnen zijn.
3 aug 1667: Kijwijt. Gezin: Kijwijt met de vrouwe (2 personen >20), en 2 kinderen, dochter en zoon (2 personen 12-20).
30 okt 1667: Kijvit. Gezin: Kijvit met zijn vrouw en een dochter.
3 aug 1667: Peppelman. Gezin: Peppelman met de vrouwe (2 personen >20), en 2 kinderen (2 personen 12-20).
30 okt 1667: Peppelman. Gezin: Peppelman met de vrouw. Dit zou Pepel Albert kunnen zijn.
3 aug 1667: Derck Arents Tusvelt. Gezin: Derck met de vrouwe (2 personen >20), een dochter (1 persoon 12-20), en een zoon (2 personen >20). (Hoewel het zegt "een zoon" is het nummer "2" geschreven.)
30 okt 1667: Derck Arents Tusvelt. Gezin: Derck met de vrouw.
3 aug 1667: Willem in Tusvelt. Gezin: Willem in Tusvelt met zijn vrouw en moeder (3 personen >20).
30 okt 1667: Willem in het Tusvelt. Gezin: Willem in het Tusvelt met de vrouw en moeder.
This could be Willem Tusveld.

3 aug 1667: Jan ten Tusvelt. Gezin: Jan ten Tusvelt met de vrouw (2 personen >20.
3 aug 1667: Cleijsen. Gezin: Hendrick met de vrouw (2 personen >20), een dochter (1 persoon 12-20), en een zoon (1 persoon >20). (De dochter is dochter van Hendr: Cleisen in de 12-20 lijst, dit zou Geertjen Hendriksen Kleijssen kunnen zijn.)
30 okt 1667: Cleijsen. Gezin: Hendrick met de vrouw en een zoon.
3 aug 1667: Hondebrinck. Gezin: Hondebrinck (4 personen >20).
30 okt 1667: Hondebring. Gezin: Hondebring met de vrouw en een zoon.

Total: 27

Pg. 2.


3 aug 1667: Vreman. Gezin: Vreman met de vrouw (2 personen >20) en een maget (1 persoon 12-20).
30 okt 1667: Vreman. Gezin: Vreman met de vrouw en een zoon.
3 aug 1667: Jonge Vreman. Gezin: de jonge Vreman en zijn vrouw (2 personen >20).
3 aug 1667: Ulenreef. Gezin: Ulenreef met de vrouw en een dochter (3 personen >20).
30 okt 1667: Ulenreef. Gezin: Ulenreef met de vrouw en een dochter. Dit zou de vader van Marijke Ulenreef kunnen zijn.
3 aug 1667: Jonge Ulenreef. Gezin: de jonge Ulenreef met het wijf (2 personen >20).
3 aug 1667: de weduwe Hinnenvelt. Gezin: Hinnenvelt's weduwe en wat naachste arme kinderen. (pp).
30 okt 1667: de weduwe Hinnenvelt. Gezin: De weduwe Hinnenvelt en drie kinderen. (pp.)
3 aug 1667: Hoeckherman. Gezin: Herman met de vrouw en 2 dochters (4 (doorgestreept) 3 personen >20).
30 okt 1667: de weduwe Hoeckherman. Gezin: De weduwe van Hoeckherman (doorgestreept.)
3 aug 1667: Veld Jan. Gezin: Jan cum suis (pp).
30 okt 1667: Veld Jan. Gezin: Jan met de vrouw (pp.)
3 aug 1667: Lambert op het Cruseler. Gezin: Lambert met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Lambert op 't Cruiseler. Gezin: Lambert met de vrouw en de weduwe van Hoekherm. De weduwe zou de moeder van Henrik Hermsen Hoek of van Lambert's vrouw kunnen zijn.
3 aug 1667: Rolof (Cruseler). Gezin: Rolof met de vrouw (2 personen >20).
3 aug 1667: Garrit Getcaet. Gezin: alleen Garrit (1 persoon >20).
30 okt 1667: Gerrijt Gettcate. Gezin: Gerrijt Gettcate (doorgestreept.)
3 aug 1667: Berent Robbenhaar. Gezin: Berent met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Berent Robbenhaar. Gezin: Berent met de vrouw.
3 aug 1667: Jan Robbenhaer. Gezin: Jan met de vrouw en knecht (3 personen >20).
30 okt 1667: Jan Robbenhaer. Gezin: Jan met de vrouw en een knecht.
3 aug 1667: Jan Getcaet. Gezin: Jan met de vrouw en 1, 2 zoons (4 (doorgestreept) 3 personen >20).
30 okt 1667: Jan ten Gettcate. Gezin: Jan met de vrouw en een zoon. Dit zou de vader van Berend Janssen van het Getkotte kunnen zijn.
3 aug 1667: Getcaet Schut. Gezin: Getcaet Schut met zijn wijf (2 personen >20).
3 aug 1667: Albert then Getcaete. Gezin: Albert met zijn vrouw, knecht, en maget (4 personen >20).
30 okt 1667: Albert ten Gettcate. Gezin: Albert met de vrouw en een knecht. Dit zou Albert Hindrikse van de Getkotte kunnen zijn.
3 aug 1667: Trijne then Getcaet. Gezin: Trijne (p) met haar zoon Harmen (1 persoon >20).
30 okt 1667: Trijne ten Gettcate. Gezin: alleen Trijne (pp.)
3 aug 1667: Barent Brantrijt. Gezin: alleen Barent (p, >20).
30 okt 1667: Barent Brantrijt. Gezin: Barent alleen (pp.)
3 aug 1667: Albert Brantrijt. Gezin: Albert met zijn wijf (2 personen >20).
30 okt 1667: Albert Brantrijt. Gezin: Albert met de vrouw. Dit zou Albert van de Brandriet kunnen zijn.

Total: 21

Pg. 3.


3 aug 1667: Albert Ibbinhorst. Gezin: Albert met de vrouw, knecht en maget (4 personen >20).
30 okt 1667: Albert Ibbinhorst. Gezin: Albert met de vrouw en een knecht.
Dit zou de vader van Jan Alberts van de Ibbenhorst kunnen zijn.
3 aug 1667: Olde Ibbenhorst Gert. Gezin: Gert met vrouw en dochter (3 personen >20).
3 aug 1667: de weduwe Hulsbrinck. Gezin: de weduwe Hulsbrinck met de zoon (2 personen >20).
30 okt 1667: de weduwe Hulsbrinck. Gezin: de weduwe Hulsbrinck met de zoon (doorgestreept.)
3 aug 1667: Schotvelt. Gezin: Schotvelt met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Schotvelt. Gezin: Schotvelt met de vrouwe.
3 aug 1667: Harmen Heetbrinck. Gezin: Harmen met een zoon Garrit en een dochter (3 personen >20).
30 okt 1667: Hermen Hietbrinck. Gezin: Hermen met een zoon en een dochter.
3 aug 1667: Jan Heetbrinck. Gezin: Jan Heetbrinck en de vrouwe (2 personen >20).
30 okt 1667: Jan Hietbrinck. Gezin: Jan Hietbrinck met de vrouwe. (doorgestreept.) Dit zou Jan ten Heetbrink of Jan ten Heetbrink kunnen zijn.
3 aug 1667: Berent Heetbrinck. Gezin: Berent Heetbrinck en de vrouwe (2 personen >20).
3 aug 1667: Jan Cnouf. Gezin: Jan met de vrouwe en 3 dochters (5 personen >20).
30 okt 1667: Jan Cnoef. Gezin: Jan met de vrouwe en 2 dochters.
3 aug 1667: Geert Cnouf. Gezin: Geert met de vrouw (2 personen >20).
3 aug 1667: Hendk. Hoffstede. Gezin: Hendrick met de vrouwe en moer (3 personen >20), de knecht en meijt (2 personen 12-20).
30 okt 1667: Hendk. Hoffstede. Gezin: Hendrick met de vrouwe en moeder.
3 aug 1667: Jan Coninck. Gezin: Jan met zijn wijk, zoon en dochter (4 personen >20).
30 okt 1667: Jan Coninck. Gezin: Jan Coninck met de vrouwe, een zoon en een dochter.
3 aug 1667: Jan Altena. Gezin: Jan met de vrouwe (2 personen >20).
30 okt 1667: Jan Altena. Gezin: Jan met de vrouwe.
3 aug 1667: de weduwe Altena. Gezin: de weduwe Altena (p, >20).
30 okt 1667: de weduwe Altena. Gezin: de weduwe Altena alleen (pp.)
3 aug 1667: Bring. Gezin: de weduwe (1 persoon >20), en een zoon (1 persoon 12-20).
30 okt 1667: de weduwe Brinck Jan. Gezin: de weduwe alleen (doorgestreept.)
3 aug 1667: Geert Brinck. Gezin: Geert met zijn wijf (2 personen >20).
30 okt 1667: Brinck Geert. Gezin: Brinck Geert met de vrouwe.
3 aug 1667: Hendrick Bulck de Oude. Gezin: Hendrick Bulck de Oude alleen (p, >20).
30 okt 1667: Hendrick Bulck de Oude. Gezin: alleen Hendrick (pp.) Dit zou Hendrick Bulck kunnen zijn.
3 aug 1667: Jonge H. Bulck. Gezin: H. Bulck met de vrouw (2 personen >20), en een maegt (1 persoon 12-20).
30 okt 1667: Jonge Hendrick Bulck. Gezin: de jonge Hendrick en de vrouwe (doorgestreept.)
3 aug 1667: Jan Calckman. Gezin: Jan en de vrouw (2 personen >20). Dit zou Jan op het Kalkhuis kunnen zijn.
3 aug 1667: Garrit Bulck. Gezin: Garrit en de vrouw (2 personen >20).

Total: 23

Pg. 4.


3 aug 1667: de jonge Reefman. Gezin: Reefman en de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Reefman. Gezin: Reefman met de vrouwe.
Dit zou Geerd Reefman of Jan Reefman kunnen zijn.
3 aug 1667: 'sGrevers Egbert. Gezin: Egbert en de vrouw (2 personen >20).
3 aug 1667: Lambert Greven. Gezin: Lambert met zijn vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Lambert Greven. Gezin: Lambert Greven en Egbert Greven, ieder met de vrouwe. Egbert zou de vader van Albertjen Egbertsen kunnen zijn.
3 aug 1667: Hillen Jan. Gezin: Jan met zijn wijf Hille (2 personen >20).
30 okt 1667: Hillen Jan. Gezin: Jan met de vrou.
3 aug 1667: Albert in het Nije Slach. Gezin: Albert met de vrouw (2 personen >20).
3 aug 1667: Drijneman. Gezin: Drijneman met de vrouwe (2 personen >20), en een maegt (1 persoon 12-20). (Zij is de maegt van Jan Drijneman in de 12-20 lijst.)
30 okt 1667: Drijneman. Gezin: Drijneman met de vrouwe.
3 aug 1667: Jan te Nijerees. Gezin: Jan met de vrouwe (2 personen >20), en een zoon (1 persoon 12-20).
30 okt 1667: Jan te Nijerees. Gezin: Jan met de vrouwe.
3 aug 1667: Jenne in de Schoppe. Gezin: Jenne met haar zoon Lambert, ook Geert met zijn vrouw (5 personen >20).
30 okt 1667: Jenne in de Schop. Gezin: Jenne met de zonen Lambert en Geert en de vrouw.
3 aug 1667: Jan Nijcamp. Gezin: Jan met zijn vrouw (2 persoen >20).
30 okt 1667: Jan Nijcamp. Gezin: Jan met de vrouwe.
3 aug 1667: Geert Nijcamp. Gezin: Geert met zijn vrouw (2 personen >20).
3 aug 1667: Steffens Albert. Gezin: Albert met de vrouwe (p, >20).
30 okt 1667: Stephens Albert. Gezin: Albert met de vrouwe (pp.)
3 aug 1667: Albert Nijlandt. Gezin: Albert met zijn wijf (2 personen >20).
30 okt 1667: Albert Nijlandt. Gezin: Albert met de vrouwe. Dit zou de vader van Jan Albertsen kunnen zijn.
3 aug 1667: Rijt Geert. Gezin: Geert met de vrouw (2 personen >20), en een dochter (1 persoon 12-20).
30 okt 1667: Rijt Geert. Gezin: Geert met de vrouwe.
3 aug 1667: Rijt Lambert. Gezin: Lambert met de vrouw en een dochter (3 personen >20), met nog een zoon (1 persoon 12-20).
3 aug 1667: Boom Hendrick. Gezin: Hendrick met de vrouw (2 personen >20), en een dochter en een zoon (2 personen 12-20).
30 okt 1667: Boom Hendk.. Gezin: Hendrick met de vrouwe.
3 aug 1667: de weduwe Boom Jan. Gezin: Boom Jan's weduwe met de zoon Willem en de vrouwe (3 personen >20).
30 okt 1667: de weduwe Boom Jan. Gezin: de weduwe van Boom Jan en de zoon Willem en de vrouwe.
3 aug 1667: Lambert in het Spijcker. Gezin: Lambert met zijn vrouw (2 personen >20).
3 aug 1667: Boom. Gezin: Booms timmerman en dochte huisvrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Boom. Gezin: Boom timmerman en zijn vrouw (doorgestreept.)

Total: 27

Pg. 5.


3 aug 1667: Derck in 't Hagedoren. Gezin: Derck met zijn wijf (2 personen >20).
30 okt 1667: Derck in 't Hagedoren. Gezin: Derck met de vrouwe.
3 aug 1667: Jan Straetman. Gezin: Jan met 't wijf (2 personen >20), Straetman's knecht (1 person >20).
30 okt 1667: Jan Strateman. Gezin: Jan met de vrouwe.
3 aug 1667: de weduwe Stege Jan. Gezin: Stege Jan's weduwe en Jacobs' weduwe met de dochter (3 personen >20), en de maegt (1 person 12-20).
30 okt 1667: de weduwe Stege Jan. Gezin: de weduwe alleen. Dit zou de moeder van Jan Janssen op het Stegehuis kunnen zijn.
3 aug 1667: De Hr. Arn: Ad: de Reijger. Gezin: Arnoldt alleen (1 persoon >20).
30 okt 1667: De Hr. Arnoldt Adoph de Reijger. Gezin: Arnoldt alleen.
3 aug 1667: Booms Lamb:. Gezin: Booms Lamb: met de vrouwe (2 personen >20).
30 okt 1667: Lambert Boom. Gezin: Lambert met de vrouwe (doorgestreept.)
3 aug 1667: Rolof in de Schoppe. Gezin: Rolof met de vrouw, de moer, en Rolof's zuster (4 personen >20).
30 okt 1667: Roleff in de Schoppe. Gezin: Roleff met de moeder, en vrouwe met de zuster.
3 aug 1667: Berend Dercks. Gezin: Berend met de vrouw en een dochter (3 personen >20), en nog een dochter (1 persoon 12-20).
30 okt 1667: Berend Dercks. Gezin: Berend met de vrouw en dochter. Dit zou Berend Derks kunnen zijn.
3 aug 1667: Jan Cnoop. Gezin: Jan alleen (1 persoon >20).
30 okt 1667: Jan Cnoop. Gezin: Jan alleen.
3 aug 1667: Garrit Cnoop. Gezin: Garrit met de vrouwe, and Berent (3 personen >20).
30 okt 1667: Berent Cnoop. Gezin: Berent met de vrouwe.
3 aug 1667: Berend Gosens. Gezin: Berend met zijn vrouw (2 personen >20), en een knecht en een maegt (2 personen 12-20).
30 okt 1667: Berent Goesens. Gezin: Berent met de vrouwe.
3 aug 1667: Jan Wijchers. Gezin: Jan met de vrouwe (2 personen >20).
30 okt 1667: Jan Wijchers. Gezin: Jan met de vrouwe. (doorgestreept.)
3 aug 1667: Hendk. Huijsken. Gezin: Hendrick met de vrouw (2 personen >20), en een zoon en een maacht (2 personen 12-20).
30 okt 1667: Hendk. Huijsken. Gezin: Alleen Hendrick. Dit zou de vader van Gerrit Hendriks Huiskes en Geertruid Huiskes kunnen zijn.
3 aug 1667: Witvoet. Gezin: Witvoet met de vrouwe (2 personen >20) en Witvoet's zoons en dochters (4 personen 12 -20). (In de 12-20 lijst staat maar 1 dochter van Witvoet.)
30 okt 1667: Wittvoet. Gezin: Wittvoet met de vrouwe en een zoon.

Total: 22

Pg. 6.


3 aug 1667: Jan Dercks op de Wonde. Gezin: Jan met zijn vrouw (2 personen >20); de weduwe met de zoon Jan (p, >20).
30 okt 1667: Jan Dercks op de Wonde. Gezin: Jan met de vrouwe; de weduwe en een zoon (pp.) Dit zou de vader van Fenneken Janssen op de Wonde kunnen zijn.
3 aug 1667: Soeteman. Gezin: Soeteman met zijn vrouw (2 personen >20), een knecht (1 persoon 12-20).
30 okt 1667: Soeteman. Gezin: Soeteman met de vrouwe.
3 aug 1667: Harmen Pauwels. Gezin: Harmen met zijn vrouw (2 personen >20).
3 aug 1667: Borneman. Gezin: Borneman met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Borneman. Gezin: Borneman met de vrouwe.
3 aug 1667: Albert Nijcamp. Gezin: Albert Nijcamp met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Albert Nijcamp. Gezin: Albert met de vrouwe.
3 aug 1667: Jan Geerlichs. Gezin: Jan, Geese Geerlichs, en haar zuster Geert Geerlichs (p, >20).
30 okt 1667: Jan Geerlichs. Gezin: Jan, Geese Geerlichs en Geert Geerlichs (pp.) Dit zou Jan Geerlichs kunnen zijn.
3 aug 1667: L. Braeckman. Gezin: L. Braeckman met zijn vrouw (2 personen >20), een dochter (1 persoon 12-20), en een knecht (1 persoon 12-20). (De 12-20 lijst heeft een dochter en een maget (ipv een knecht.))
30 okt 1667: Lambert Braeckman. Gezin: Lambert met de vrouwe. Dit zou Lambert Braakman kunnen zijn.
3 aug 1667: Jan Joosten. Gezin: Jan met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Jan Joosten. Gezin: Jan met de vrouwe.
3 aug 1667: de weduwe Schutteman. Gezin: Schutteman's weduwe met de dochter en een knecht (3 personen >20), en de zoon (1 persoon 12-20).
30 okt 1667: de weduwe Schutteman. Gezin: de weduwe Schutteman met de dochter en een knecht.
3 aug 1667: Hendrick op de Graeven. Gezin: Hendrick ( 1 persoon >20), en een soon en een dochter (2 personen 12-20).
30 okt 1667: Hendrick op de Graeven. Gezin: alleen Hendrick. Dit zou Hendrik op de Grave kunnen zijn.
3 aug 1667: Landt Geert. Gezin: alleen Geert (p, >20).
30 okt 1667: Landt Geert. Gezin: alleen Geert (p.)
3 aug 1667: Swier in 't Stockeler. Gezin: Swier en de vrouwe (2 personen >20).
30 okt 1667: Swier in 't Stockeler. Gezin: Swier en de vrouwe (doorgestreept.)
3 aug 1667: Landt Lambert. Gezin: Lambert met de vrouw (2 personen >20), een zoon en dochter (2 personen 12-20).
30 okt 1667: Landt Lambert. Gezin: Lambert met de vrouwe.
3 aug 1667: Wolter Halfman. Gezin: Wolter met de vrouwe (2 personen >20).
30 okt 1667: Wolter Halfman. Gezin: Wolter met de vrouwe.

Total: 20

Pg. 7.


3 aug 1667: Landt Albert. Gezin: Albert met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Landt Albert. Gezin: Albert met de vrouwe.
3 aug 1667: Berent op den Graeven. Gezin: Berent met zijn vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Berent op den Graeven. Gezin: Berent met de vrouwe.
3 aug 1667: Mr. Brijbach. Gezin: met de vrouw (2 personen >20), een knecht (1 person 12-20).
30 okt 1667: Adolph Brijbach. Gezin: Adolph met de vrouwe.
3 aug 1667: Hijnsevelt. Gezin: Hijnsevelt met zijn vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Hijnsevelt. Gezin: Hijnsevelt met de vrouwe.
3 aug 1667: de weduwe Alef te Pesie. Gezin: Alef's weduwe met haar zoon (2 personen >20).
30 okt 1667: de weduwe Aleff Pesie. Gezin: Aleff's weduwe met de zoon.
3 aug 1667: Deckers Evert. Gezin: Evert met zijn vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Deckers Evert. Gezin: Evert met de vrouwe.
3 aug 1667: Jan te Pesij. Gezin: Jan met de vrouw (2 personen >20), dochter en zoon (2 personen 12-20).
30 okt 1667: Jan te Pesie. Gezin: Jan met de vrou.
3 aug 1667: Bouw Mr.. Gezin: de Bouw Mr. (p, >20).
30 okt 1667: Boumeister. Gezin: de Boumeister (p.)
3 aug 1667: Harmen Coninck bij Bellinckhof. Gezin: Harmen met zijn vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Harmen Coninck. Gezin: Harmen met de vrou.
3 aug 1667: Egbert bij Bellinckhofs poorte. Gezin: alleen Egbert (p, >20).
30 okt 1667: Egbert bij Bellinckhofs poorte. Gezin: Egbert alleen (p.)
3 aug 1667: Vrerick op de Bellinchof. Gezin: Vrerick met de vrouwe (2 personen >20), de maecht (1 person 12-20).
30 okt 1667: Frerick op den Bellinkhoff. Gezin: Frerick met de vrouwe.
3 aug 1667: Jan Maat. Gezin: Jan met zijn vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Jan Maat. Gezin: Jan met de vrouwe.
3 aug 1667: Arent Schulenbarch. Gezin: Arent met de vrouwe en een dochter (3 personen >20).
30 okt 1667: Arent Schuilenberch. Gezin: Arent met de vrouwe en een dochter.

Total: 23

Pg. 8.


3 aug 1667: Maat Willem. Gezin: Willem met zijn vrouw en moer (3 personen >20).
30 okt 1667: Maat Willem. Gezin: Willem met de vrouwe en moeder. Dit zou de vader van Gerritjen Wilmsen uit het Maathuis kunnen zijn.
3 aug 1667: Jan Hammick. Gezin: Jan met zijn wijf en een knecht (3 personen >20).
30 okt 1667: Jan Hammick. Gezin: Jan met de vrouwe en een knecht.
3 aug 1667: Sfere Garrit. Gezin: Garrit met zijn wijf (2 personen >20).
30 okt 1667: sFeren Gerrijt. Gezin: Gerrijt met de vrouwe. Dit zou de vader van Hendrik Gerrijtsen van 's Veerenhuis kunnen zijn.
3 aug 1667: Bolshueve. Gezin: Bolshueve met zijn vrouw, een knecht, en een maacht (4 personen >20).
30 okt 1667: Bulshoeve. Gezin: Bulshoeve met de vrouwe en een knecht. Dit zou Jan van de Bolshoeve kunnen zijn.
3 aug 1667: Geert Aelderinck. Gezin: Geert met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Geert Aelderinck. Gezin: Geert met de vrouw. Dit zou de vader van Albert Geertsen Aalderink kunnen zijn.
3 aug 1667: Cornelis in het Hachhuijs. Gezin: Cornelis met de vrouw (2 personen >20).
3 aug 1667: Hendrick Hemminck in Aelderinck. Gezin: alleen Hendrick (p, >20).
30 okt 1667: Hendrick Hemmincks in Aelderincks Schoppe. Gezin: alleen Hendrick (p.)
3 aug 1667: Rouwhof. Gezin: Rouwhof met twee zusters en een broeder (4 personen >20).
30 okt 1667: Rouhoff. Gezin: Rouhoff met de vrouw en twee zusters.
3 aug 1667: Crabshuijs. Gezin: Crabshuijs's weduwe met haar dochter en man (3 personen >20).
30 okt 1667: Crabshuijs. Gezin: Crabshuijs met de vrouw en een dochter.
3 aug 1667: Jan van de Hammick. Gezin: Jan met de vrouw, inwoonders (2 personen >20).
3 aug 1667: the widow Hend: Crabshuijs. Gezin: alleen de weduwe (1 persoon >20).     Zout: de weduwe.
3 aug 1667: Crabhuijs' zoon Gerrijt. Gezin: alleen Gerrijt (1 persoon >20).
30 okt 1667: Gerrijt Crabshuijs. Gezin: alleen Gerrijt.
3 aug 1667: the old Crabshuijs. Gezin: alleen de oude man (p, >20).     Zout: de olde.
30 okt 1667: de olde Crabshuijs. Gezin: alleen de oude man (p.)
3 aug 1667: Colthoff. Gezin: Colthoff met de vrouw (2 personen >20) en een dochter (1 persoon >20).
30 okt 1667: Colthoff. Gezin: Colthoff met de vrouw en een dochter.

Total: 24

Pg. 9.


3 aug 1667: Bach Jan. Gezin: Jan met de vrouwe (2 personen >20).
3 aug 1667: Lijse Bag. Gezin: alleen Lijse (p, >20).
30 okt 1667: Bach Lijse. Gezin: Lijse alleen (p.)
3 aug 1667: Ruvecamp. Gezin: Ruvecamp met de vrou (2 personen >20), en de zoon (1 persoon 12-20).
30 okt 1667: Reuvecamp. Gezin: Reuvecamp met de vrou.
3 aug 1667: de weduwe 't Exo. Gezin: de weduwe en zoon (2 personen >20).
30 okt 1667: de weduwe 't Exo. Gezin: de weduwe en zoon.
3 aug 1667: de weduwe Derck Schapedijck. Gezin: alleen de weduwe (p, >20).
30 okt 1667: de weduwe Derck Schapedijck. Gezin: alleen de weduwe (p.)
3 aug 1667: Jan in het Carssehuijs. Gezin: Jan met zijn vrou (2 personen >20).
3 aug 1667: Harmen Grimbarch. Gezin: Harmen met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Hermen Grijmberch. Gezin: Hermen met de vrouwe.
3 aug 1667: Olde Grimbarch. Gezin: alleen de oude man (p, >20).
30 okt 1667: Olde Grijmberch. Gezin: alleen de oude man (p.)
3 aug 1667: Lambert. Gezin: Lambert de inwoonder met de vrouwe (p, >20).
30 okt 1667: Lambert. Gezin: Lambert de inwoonder met de vrouwe (pp). (Woont mogelijk op de Grijmberch.)
3 aug 1667: de weduwe Jan Hemming. Gezin: alleen de weduwe (p, >20).
30 okt 1667: de weduwe Jan Hemminck. Gezin: alleen de weduwe (p.)
3 aug 1667: Alof Coninck. Gezin: Alof met de vrouw en de moeder (3 personen, >20). (Dit zou de vader van Hendrik Aalfsen Konings kunnen zijn.)
3 aug 1667: de weduwe Hemminck. Gezin: alleen de weduwe (p, >20).
3 aug 1667: Berent Rengelinck. Gezin: Berent (1 persoon >20), een zoon en dochter (2 personen 12-20).
30 okt 1667: Berent Rengelinck. Gezin: alleen Berent.
3 aug 1667: Wolter in de Kamer. Gezin: Wolter met de vrouw (2 personen >20).
3 aug 1667: Swenne Rengelinck. Gezin: Swenne met de zoon (p, >20).
30 okt 1667: Swenne Rengelinck. Gezin: Swenne met de zoon (pp.)
3 aug 1667: Weer Jan. Gezin: Jan met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Weer Jan. Gezin: Jan met de vrou.
3 aug 1667: Tijhoff. Gezin: Tijhoff met de vrouw en haar zoon.
30 okt 1667: Tijhoff. Gezin: Tijhoff met de vrouw en zoon.
3 aug 1667: de weduwe Vrijlinck. Gezin: de weduwe (1 persoon >20), de zoon en dochter (2 personen 12-20).
30 okt 1667: de weduwe Vrijlinck. Gezin: alleen de weduwe.
3 aug 1667: Jan Volckerinck. Gezin: Jan met de vrouwe (2 personen >20), en de zoon (1 person 12-20).
30 okt 1667: Jan Volckerinck. Gezin: Jan met de vrouwe.
3 aug 1667: Lamb: op Beverdam. Gezin: Lambert met de vrouwe, een dochter en een zoon (4 peronen >20).
30 okt 1667: Lambert Beverdam. Gezin: Lambert met de vrouwe, een dochter en een zoon.

Total: 19

Pg. 10.


3 aug 1667: Noordijck. Gezin: Noordijck met vrouw en maacht (3 personen >20).
30 okt 1667: Noordijck. Gezin: Noordijck met de vrouwe en een maget.
3 aug 1667: Jan Rengelinck. Gezin: Jan met zijn vrouw en dochter (3 personen >20).
30 okt 1667: Jan Rengelinck. Gezin: Jan met de vrouwe en dochter.
Dit zou Jan op het Rengelink kunnen zijn.
3 aug 1667: Egbert op het Hach. Gezin: Egbert met de vrouwe en moeder (3 personen >20).
30 okt 1667: Egbert op het Hach. Gezin: Egbert met de vrouwe.
3 aug 1667: Hendrick Wever. Gezin: Hendrick met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Hendrick Wever. Gezin: Hendrick met de vrouwe.
3 aug 1667: Rot Herman. Gezin: Herman met zijn vrouw en zoon (3 personen >20), de maacht (1 persoon 12-20).
30 okt 1667: Rot Herman. Gezin: Herman met de vrouwe en een zoon.
3 aug 1667: Vellecaet. Gezin: Vellecaet met vrouw, zoon en dochter (4 personen >20).
30 okt 1667: Vellekotte. Gezin: Vellekotte met de vrou, een zoon en een dochter.
3 aug 1667: Albert Berents. Gezin: alleen Albert (p, >20).
30 okt 1667: Albert Berents. Gezin: alleen Albert (p.)
3 aug 1667: Jan Volckerinck. Gezin: Jan met twee zoons en een dochter (4 personen >20), 2 inwoonsters op Volckerinck (2 personen >20).
30 okt 1667: Jan Volckerinck. Gezin: Jan met twee zoons en een dochter; twee inwoonsters op 't Volckerinck (doorgestreept.)
3 aug 1667: Geert Abbinck. Gezin: Geert met de vrouw, 2 zoons en nog 2 dochters (4 personen >20). (2 dochters was in de kantlijn bijgeschreven, maar 4 personen totaal.)
30 okt 1667: Geert Abbinck. Gezin: Geert met de vrou, twee zoons en een dochter.
3 aug 1667: Geert Eskes. Gezin: Geert met de vrou en moeder (3 personen >20), en de maacht (1 person 12-20).
30 okt 1667: Geert Eskes. Gezin: Geert met de vrou en moeder.

Total: 29

Pg. 11.


3 aug 1667: Lambert Rengelinck. Gezin: Lambert met zijn zoon en zoon's vrouw (3 personen >20).
30 okt 1667: Lambert Rengelinck. Gezin: Lambert, en een zoon met de vrou.
3 aug 1667: Geerlig van het Nappershuis. Gezin: Geerlich met de vrouw, de moeder met de dochter (4 personen >20).
30 okt 1667: Geerlig van het Nappershuis. Gezin: Geerlich met de vrou, de moeder, en een dochter. (Dit zou de vader van Dirk Geerligs van het Nappershuis kunnen zijn.)
3 aug 1667: Nap Harmen. Gezin: alleen Harmen (p, >20).
30 okt 1667: Nap Hermen -. Gezin: alleen Hermen (p.)
3 aug 1667: Wolter Rensinck. Gezin: Wolter met zijn vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Wolter Rensinck. Gezin: Wolter met de vrou.
3 aug 1667: Hendrick Rensinck. Gezin: Hendrick (1 person >20) met de broeder Berent, de zuster (1 persoon 12-20). (De 12-20 lijst heeft alleen de zuster.)
30 okt 1667: Hendrick Rensinck. Gezin: alleen Hendrick (p.)
3 aug 1667: Lancamp. Gezin: Lancamp met de vrouw (2 personen >20), de zoon met de vrouw (2 personen >20), en de dochter (1 persoon 12-20).
30 okt 1667: Lancamp. Gezin: Lancamp met de vrou, en de zoon met de vrou.
3 aug 1667: Schut Harmen. Gezin: Harmen met de vrouw (2 people >20).
30 okt 1667: Schut Herman. Gezin: Herman met de vrou.
3 aug 1667: Voor Lambert. Gezin: Lambert met de vrouw (2 personen >20), de zoon Hendrick met de vrouw (2 personen >20), en de zoon Johan (1 persoon >20).
30 okt 1667: Voer Lambert. Gezin: Lambert met de vrou, en de zoon Hendrick met de vrouwe. Het is niet duidelijk of Johan een zoon van Lambert of van Hendrick is. Hendrick zou de vader van Jenneken Hindriks op het Voorhuis kunnen zijn.
3 aug 1667: Jan Grubben. Gezin: Jan met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Jan Grubben. Gezin: Jan met de vrou.
3 aug 1667: Rolof Rengelinck. Gezin: Rolof met de vrouw (2 personen >20), Stijne de inwoonster (1 persoon >20).
30 okt 1667: Roleff Rengelinck. Gezin: Roleff met de vrou.
3 aug 1667: Warner. Gezin: Warner met de vrouw in het negendeel (p, >20).
30 okt 1667: Warner. Gezin: Warner met de vrou, in het negendeel (pp.)
3 aug 1667: Mollenbelt. Gezin: Mollenbelt met de vrou en de moeder (3 personen >20), een dochter (1 persoon 12-20).
30 okt 1667: Mollenbelt. Gezin: Mollenbelt met de vrou en de moeder.

Total: 27

Pg. 12.


3 aug 1667: Henr: Hemminck. Gezin: Hendrick met de vrouw (p, >20).
30 okt 1667: Henr: Hemminck. Gezin: Hendrick met de vrou (p.)
3 aug 1667: Heijlen Jan. Gezin: Jan met de vrouw, en de zoon Hendr: met de vrouw (4 personen >20).
30 okt 1667: Heijlen Jan. Gezin: Jan met de vrouwe.
3 aug 1667: Geert then Bockhove. Gezin: Geert met zijn vrouw en een zoon (3 personen >20).
30 okt 1667: Geert ten Bockhoeve. Gezin: Geert met de vrouwe en een zoon. (Dit zou de vader van Wilm Geertsen van de Bokhoeve kunnen zijn.)
3 aug 1667: Schut Jan. Gezin: Jan met de vrou (p, >20).
30 okt 1667: Schut Jan. Gezin: Jan met de vrou (pp.)
3 aug 1667: Evert Schelfhorst. Gezin: Evert met de vrouwe en zijn (3 personen >20).
30 okt 1667: Evert Schelfhorst. Gezin: Evert met de vrouwe en een zoon.
3 aug 1667: Henr: Schelfhorst. Gezin: Hendrick met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Henr: Schelfhorst. Gezin: Hendrick met de vrouwe.
3 aug 1667: Spijcker Hendrick. Gezin: alleen Hendrick (1 persoon >20).
30 okt 1667: Spijcker Hendrick. Gezin: alleen Hendrick.
3 aug 1667: Aerne te Schelfhorst. Gezin: alleen Aerne (p, >20).
30 okt 1667: Aerne te Schelfhorst. Gezin: alleen Aerne (p.)
3 aug 1667: Camp Berend. Gezin: Berend met de vrouw en dochter (3 personen >20).
30 okt 1667: Camp Berend. Gezin: Berent met de vrou en een dochter.
3 aug 1667: Camp Lukas. Gezin: Lukas met 't wijf (2 personen >20).
30 okt 1667: Camp Luijcken. Gezin: Luijcken met de vrouwe.
3 aug 1667: Camp Hermen. Gezin: Hermen met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Camp Hermen. Gezin: Hermen met de vrouwe (doorgestreept.)
3 aug 1667: Jan. Gezin: alleen Camp Berend's knecht Jan (1 persoon >20).
3 aug 1667: Berent Schapedijk. Gezin: Berent met de vrouw, maacht en knecht (4 personen >20).
30 okt 1667: Berent Schapedijk. Gezin: Berent met de vrouwe, een maget en een knecht.

Total: 20

Pg. 13.


3 aug 1667: Garrit Brouwer. Gezin: Garrit met de vrouwe (2 personen >20), de moeder en inwoonster Trijn (p, >20).
30 okt 1667: Gerrijt Brouwer. Gezin: Gerrijt met de vrouwe; de moeder met een inwoonster (pp.)
3 aug 1667: Jan te Bockhoeve. Gezin: Jan met de vrouw (2 personen >20), de knecht en de maacht (2 personen 12-20).
30 okt 1667: Jan te Bockhoeve. Gezin: Jan met de vrouwe.
3 aug 1667: Frerijk Bouwmeester. Gezin: Frerijk met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Frerick Boumeister. Gezin: Frerick met de vrouwe.
3 aug 1667: Ale. Gezin: Huls Berent's vrouw Ale (p, >20).
30 okt 1667: Ale. Gezin: Hols Berent's vrouwe Ale (p.)
3 aug 1667: Henr: Vrijlinck. Gezin: Hendrick met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Henr: Vrijlinck. Gezin: Hendrick met de vrouwe.
3 aug 1667: Nap Arent. Gezin: Arent met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Nap Arent. Gezin: Arent met de vrouwe (doorgestreept.) Dit zou de vader van Hendrik Arentsen van het Naphuis kunnen zijn.
3 aug 1667: Arent Jansen. Gezin: Arent met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Arent Jansen. Gezin: Arent met de vrouwe.
3 aug 1667: Swier in de Mijchoop. Gezin: Swier met de vrouw (p, >20).
30 okt 1667: Swier in de Mijchoop. Gezin: Swier met de vrouwe (pp.)
3 aug 1667: Rolof Harmse. Gezin: Rolof met zijn wijf (p, >20).
30 okt 1667: Roeleff in de Mijchoop. Gezin: Roeleff met de vrou (pp.)
3 aug 1667: Jan Grobben. Gezin: Jan met de vrou (p, >20).
30 okt 1667: Jan Grobben. Gezin: Jan met de vrou (pp.)
3 aug 1667: Willem in den Mijchoop. Gezin: Willem met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Willem in den Mijchoop. Gezin: Willem met de vrouwe.

Total: 12

Pg. 14.


3 aug 1667: Hermen in den Mijchoop. Gezin: Hermen met de wijven (pp, >20).
30 okt 1667: Hermen in den Mijchoop. Gezin: Hermen en Otte met de vrouwen (pp.)
3 aug 1667: Jan Cnuppels. Gezin: Jan en een dochter (2 personen >20).
30 okt 1667: Jan Cluppels. Gezin: Jan en een dochter.
3 aug 1667: Jonge Jan Cnuppels. Gezin: jonge Jan met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Jonge Jan Cluppels. Gezin: jonge Jan met de vrouwe.
3 aug 1667: Jan Eskes Cnuppels. Gezin: Jan Eskes met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Jan Eskes Cluppels. Gezin: Jan met de vrouwe (pp). (Dit zou Jan te Cluppelshuijs kunnen zijn, hij heeft een zoon Esse.)
3 aug 1667: Willem Cnuppels. Gezin: Willem met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Willem Cluppels. Gezin: Willem met de vrouwe.
3 aug 1667: Egbert Cnuppels. Gezin: Egbert met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Egbert Cluppels. Gezin: Egbert met de vrouwe. (Dit zou Egbert van het Kluppelshuijs kunnen zijn.)
3 aug 1667: Jonge Leus Jan. Gezin: jonge Jan met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Jonge Leus Jan. Gezin: jonge Jan met de vrouwe.
3 aug 1667: Leus Geert. Gezin: Leus Hendrick's Geert met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Leus Geert. Gezin: Geert met de vrou en zoon (doorgestreept.)
3 aug 1667: Leus Jan. Gezin: Leus Hendrick's Jan met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Leus Jan. Gezin: Jan met de vrouwe.
3 aug 1667: Huls Fenne. Gezin: alleen Fenne (p, >20).
30 okt 1667: Huls Fenne. Gezin: alleen Fenne (p.)
3 aug 1667: Leus Anna. Gezin: Leus Hendrick's dochter Anna (1 persoon >20).
30 okt 1667: Leus Anna. Gezin: alleen Anna (doorgestreept.)

Total: 12

Pg. 15.


3 aug 1667: Broeck Geert. Gezin: Geert met de vrouw (p, >20).
30 okt 1667: Broeck Geert. Gezin: Geert met de vrou (pp.)
3 aug 1667: Broeck Harmen. Gezin: Harmen met de vrouw (2 personen >20), een zoon Hendrick (1 persoon 12-20).
30 okt 1667: Broeck Hermen. Gezin: Hermen met de vrouwe.
3 aug 1667: Derck Cnuppels. Gezin: Derck met de vrouw, de zoon Johan en dochter Fenne (4 personen >20).
30 okt 1667: Derck Cluppels. Gezin: Derck met de vrouwe, een zoon en een dochter.
3 aug 1667: Hendrick te Leuvick. Gezin: Hendrick met twee zoons (3 personen >20).
30 okt 1667: Hendrick te Loevick. Gezin: Hendrick met twee zonen (doorgestreept.)
3 aug 1667: Jan Nijlant. Gezin: Jan met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Jan Nijlant. Gezin: Jan met de vrouwe.
Dit zou Jan Nieland kunnen zijn.
3 aug 1667: Jan Egberts. Gezin: Jan met de vrouw (2 personen >20), en de zoon Egbert (1 persoon 12-20).
30 okt 1667: Jan Egberts. Gezin: Jan met de vrouwe.
3 aug 1667: Derck Egberts. Gezin: alleen Derck (p, >20).
30 okt 1667: Derck Egberts. Gezin: alleen Derck (p.)
3 aug 1667: Cremer Harmen. Gezin: Harmen met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Cremer Hermen. Gezin: Hermen met de vrouwe.
3 aug 1667: het oude cremerke? Hendrick. Gezin: alleen Hendrick (1 persoon >20).
30 okt 1667: Henr: Barthels. Gezin: alleen Hendrick.
3 aug 1667: Berend Ruinx. Gezin: Berend met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Berent Ruinck. Gezin: Berent met de vrouwe.
3 aug 1667: Claes Letteboer. Gezin: Claes en de vrouw.
30 okt 1667: Claes Letteboer. Gezin: alleen Claes.
3 aug 1667: Gerrijt Letteboer. Gezin: Gerrijt en de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Gerrijt Letteboer. Gezin: Gerrijt en vrou.

Total: 18

Pg. 16.


3 aug 1667: Lamberts Berent. Gezin: Berent met 't wijf (2 personen >20).
30 okt 1667: Berent Lamberts. Gezin: Berent en vrouwe.
3 aug 1667: Fenne Lamberts. Gezin: alleen Fenne (1 persoon >20).
3 aug 1667: de weduwe Hendr: Vrijlinck. Gezin: de weduwe en een zoon (2 personen >20), en een dochter (1 persoon 12-20).
30 okt 1667: de weduwe Vrijlings. Gezin: de weduwe en een zoon (doorgestreept.)
3 aug 1667: Cremer Geert. Gezin: Geert met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Cremer Geert. Gezin: Geert en de vrou en moeder. Dit zou de vader van Jenneken Gerritsen kunnen zijn.
3 aug 1667: Berent Hinnen. Gezin: Berent met de vrouw (2 personen >20), de oude moer (1 persoon >20).
30 okt 1667: Berent Hinnen. Gezin: Berent met de vrouwe.
3 aug 1667: Hoeck Lambert. Gezin: Lambert met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Hoeck Lambert. Gezin: Lambert met de vrouwe.
3 aug 1667: Arent Grobben. Gezin: Arent met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Aren Grubben. Gezin: Aren met de vrouwe.
3 aug 1667: Broeck Cremer. Gezin: Broeck Cremer met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Broeck Cramer. Gezin: Broeck Cramer met de vrouwe.
3 aug 1667: Lambert Everts. Gezin: Lambert met de vrouwe, en moeder (doorgestreept) en de zoon Jan (4 personen >20).
30 okt 1667: Lambert Everts. Gezin: Lambert met de vrouwe, en de zoon Jan. (Jan zou de vader van Everd Lamberts kunnen zijn.)
3 aug 1667: Hinnen Derck. Gezin: Derck met de vrouwe (2 personen >20).
30 okt 1667: Hinnen Derck. Gezin: Derck met de vrouwe (doorgestreept.)
3 aug 1667: Zeger Hendrick. Gezin: Hendrick met de dochter (2 personen >20).
30 okt 1667: Zeger Hendrick. Gezin: Hendrick met zijn dochter (doorgestreept.)
3 aug 1667: Pannen Jan. Gezin: Jan met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Pannen Jan. Gezin: Jan met de vrouwe.

Total: 18

Pg. 17.


3 aug 1667: Fenne. Gezin: Lange Jan's dochter Fenne (1 persoon >20).
30 okt 1667: Fenne. Gezin: Lange Jan's dochter Fenne.
3 aug 1667: Albert Vrijlinck. Gezin: Albert met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Aelbert Vrijlinck. Gezin: Aelbert en de vrou. (Dit zou Albert Vrielink of Albert Vrielink kunnen zijn.)
3 aug 1667: Werinck Willem. Gezin: Willem en de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Werinck Willem. Gezin: Willem en de vrou (doorgestreept.)
3 aug 1667: Werick Rolofs. Gezin: Rolofs en twee dochters (3 personen >20), en een knecht (1 persoon 12-20, doorgestreept).
30 okt 1667: Werinck Roleff. Gezin: Roleff en twee dochters.
3 aug 1667: Hambrugge. Gezin: Hambrugge en de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Hambrugge. Gezin: Hambrugge en de vrouwe.
3 aug 1667: Broeck Willem. Gezin: Willem met de vrouw (2 personen >20).
30 okt 1667: Broeck Willem. Gezin: Willem en de vrouwe.
3 aug 1667: Jan Rolofs. Gezin: Jan met de zoon Derck (2 personen >20).
30 okt 1667: Jan Roleffs. Gezin: Jan en een soon Derck genaamd.
Sum: 12
Totaal: 354 personen welke tegen 10 st. ieder moet medegerekend worden. Beloo??den deze 354 per. ter summe van 177 gld.